Ken jezelf en de rest zal volgen

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

https://www.youtube.com/watch?v=pN-nGLvP0Q0

Training  “Ken jezelf en de rest zal volgen”

Deze training bestaat uit 2 delen en ieder deel bestaat weer uit 3 te volgen sessies.

Alle sessies kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Het mooiste is echter als je van deel 1 ze eerst alle drie volgt en daarna als dat gewenst is deel 2 in zijn geheel. Maar afzonderlijke sessies kunnen natuurlijk ook gevolgd worden.

                                                                                                                               
Deel 1: Wie ben je? Met als thema’s, persoonlijke waarden, drijfveren, rollen in je leven en de balans hierin.

Toelichting bij deel 1:

Jezelf kennen is één van de voorwaarden om goed te kunnen functioneren zowel in je in je privésituatie als tijdens je werk. Het volgen van de trainingen/workshops geeft mensen handvatten om zich bewust te worden van hun balans privé en werk en de balans tussen dat wat je in je leven energie oplevert en wat je energie kost. Het is niet de bedoeling om een toverstaf aan te bieden die mogelijke onbalans privé/werk of binnen het werk oplost. Wel kweekt het volgen vd workshops bij mensen bewustwording tav waar ze (indien nodig) veranderingen in hun bestaan aan kunnen brengen en/of waardoor beter met elkaar in verbinding komen en nog beter gaan samenwerken.

De reeks ‘Wie ben je’:

 1. “Persoonlijke waarden hoe bewust ben je hier van en hoe zet je ze in?”

 Doel: Na deze sessie zijn teamleden zich bewust van hun waarden in het leven en hebben ze helder hoe je deze in je privé en werk in balans houdt of kan krijgen.

 

 1. “Drijfveren in je bestaan en wat doe je hiermee?” (vervolg persoonlijke waarden)

Doel: Na dit gedeelte zijn teamleden zich bewust van hun drijfveren in het leven en hoe hij/zij deze in combinatie met hun persoonlijke waarden in de privé- en werksituatie in balans houdt of kan krijgen. Dit komt zeker het werken in teamverband ten goede.

 

 1. “Rollen/petten in je leven, welke heb je en hoe ga je hiermee om in combinatie met je persoonlijke waarden en -drijfveren?” (vervolg op persoonlijke waarden en drijfveren)

 

Doel: Bewust worden van de rollen/petten die teamleden in hun bestaan hebben en hoe ze balans in kunnen houden, zodat ze niet overbelast raken.

 

Deel 2: Wat kun je? Hierin komen thema’s als eigen grenzen bewaken/ time management, feedback geven en ontvangen én de cirkel van invloed en betrokkenheid aan bod.

Toelichting bij deel 2:

Wanneer je jezelf zo goed als mogelijk kent, komt aan bod wat iemand allemaal in zijn/haar rugzak heeft aan kennis en ervaring. Je eigen grenzen kennen en bewaken, aan ander kunnen en durven aanspreken op zijn/haar gedrag en weten waar je invloed op kan uitoefenen (of niet) zijn van wezenlijk belang in de omgang met anderen zowel op het werk als in de privésituatie. Vooral het aanspreken van elkaar is binnen een team of op een afdeling niet altijd vanzelfsprekend, terwijl dit bij het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid smeerolie is om samen een klus te klaren. Het volgen van deze tweede reeks workshops zal bijdragen aan een andere vorm van communiceren met je omgeving én zo jezelf helpen om meer in balans te zijn of te blijven.

De reeks ‘Wat kun je’:

 1. Timemanagement en grenzen bewaken.

Doel: Na deze sessie hebben teamleden helder hoe ze, hun tijd zo kunnen indelen dat er ruimte overblijft voor adhoc zaken of om even afstand te nemen op een werkdag én hoe men de eigen grenzen hierin bewaakt.

 1. Feedback geven en ontvangen, elkaar aanspreken.

Doel: Wanneer deze sessie gevolgd is, dan is de theorie van het geven en ontvangen van positieve en opbouwende feedback bekend, is er mee geoefend en kan het een aanzet zijn tot betere samenwerking binnen het team waar men deel van uit maakt.

 1. Reactief en proactief gedrag, de cirkel van Invloed en Betrokkenheid (Stephan Covey)

Doel: Wanneer dit gedeelte gevolgd is, dan is duidelijk wat de cirkel van invloed en betrokkenheid betekenen en wat reactief en proactief gedrag is. Daarnaast heb wordt helder in welke cirkel je, je meestal bevindt en hoe je deze kan verkleinen of vergroten en wat het effect daarvan kan zijn én weet je hoe je proactief kan handelen. Ook voor werken in teamverband van grote waarde.

Ieder sessie duurt 1,5 uur.

Minimaal aantal deelnemers per sessie is 8 deelnemers. Maximaal aantal 12

Prijs in overleg. Is afhankelijk van aantal deelnemers & locatie.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: