Ramo de Boer

Over Ramo de Boer

Contactgegevens Ramo de Boer

MindConsult
Voetiusstraat 3
3512 JL Utrecht
0306704409
info@mindconsult.nu
www.mindconsult.nu

Biografie Ramo de Boer

Eigenaar MindConsult, Senior GestaltCoach & trainer voor Kwaliteit van Zingeving, Auteur, sinds 1985.
Vanuit mijn kennis en ervaring werk ik al ruim 30 jaar met individuen, groepen, teams en organisaties om hen te helpen zelf adequate antwoorden op hun actuele vragen te geven.

Een centrale stelling die ik in al mijn werk (voor onderzoek en toepassing) gebruik is deze:
'De ander(en) en je omstandigheden zijn niet de oorzaak van je ervaring of reactie, ze zijn slechts een aanleiding.'

Het betekent dat we ons alleen kunnen bevrijden uit onze beperkende patronen van denken en doen als we inzien dat de werkelijke oorzaak voor onze reactie (antwoord) – en de resultaten daarvan – in onze eigen geest besloten ligt.

Het Geheel is Meer dan de Som der Delen
Het beroemde axioma van Aristoteles - het geheel is meer dan de som der delen - betekent hier dat we pas goed zicht krijgen op de functie van individueel gedrag als we dat in het grotere geheel plaatsen. Het is veel effectiever om gezamenlijk ieders bijdrage te onderzoeken, dan de vermeende veroorzaker(s) van het beperkt functioneren te verwijderen. Het hele team wordt beter naarmate de kwaliteit van aanwezigheid van alle leden hoger wordt. In organisaties heeft het werken met het team - het geheel - de voorkeur boven het werken met een individu - een deel - uit dat team.

Perspectief
Vanuit het perspectief van interactie is ons gedrag een antwoord op de vraag die de actuele situatie ons stelt. De antwoorden (gedrag) van de leden van een team bepalen in belangrijke mate de werkzaamheid van dat team. We onderscheiden hier nadrukkelijk de inhoudelijke antwoorden op de zakelijke vragen van het gedrag dat een antwoord is op de onderlinge interactie in het team. Het is vooral dat laatste dat contraproductief kan zijn.

Alle teamtrainingen van Ramo de Boer


Ramo de Boer heeft nog geen trainingen toegevoegd.