Een nieuwe start met het team

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Een nieuwe start met het team

Weer met het gevoel van een echt team aan het werk. Samen afspraken maken en die ook nakomen. Verantwoordelijkheid nemen omdat je je ook verantwoordelijk wilt voelen. Het zijn kenmerken van een team dat goed functioneert. Dat kan wel eens haperen. Dan ontstaat er vaak spanning in het team waaraan iedereen uit het team op zijn of haar manier uiting geeft.

Mag ik u helpen om met het team een nieuwe start te maken?

In gesprek

Er zijn verschillende vormen om als team weer met elkaar in gesprek te komen. Voorzichtig beginnend met een eerste gesprek om een beetje op dreef te komen, of dieper insteken met een paar bijeenkomsten die uitmonden in afspraken over de gewenste manier van samenwerken. Welke keuze u ook maakt, in gesprek met het team zet ik als teamtrainer/mediator tal van interventies in om ieder in het team zich gehoord te laten voelen. Daarbij creëer ik ruimte en veiligheid, en nodig ik iedereen uit zich uit te spreken. Het is aan het team om voor een oplossing te kiezen, dat vergroot het draagvlak.

Mijn ervaring met teams leert dat het eerste gesprek de teamleden vaak nieuwsgierig maakt naar de mogelijkheden voor een betere samenwerking; een sprankje hoop op verbetering. Meestal volgen er dan meer bijeenkomsten. Daarin voorziet een uitgebreider traject, als volgt opgebouwd:

 • Proloog: individuele ontmoetingen met alle teamleden
 • Dialoog: eerste teambijeenkomst
 • Intervisie: tweede teambijeenkomst
 • Epiloog: derde teambijeenkomst en visie op de toekomst

Proloog

In de proloog maak ik kennis met alle teamleden in de vorm van individuele ontmoetingen van elk een uur. Ik stel in elke ontmoeting de vraag: wat zou jij doen als jij hier de baas was? De achterliggende vraag is: gaan we het met dit team in de toekomst redden, wat en wie hebben we daarvoor nodig? De ideeën in deze ontmoetingen komen terug in de eerste en laatste teambijeenkomst.

Dialoog

Na de ontmoetingen volgen er drie teambijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst werken we de ideeën uit die de teamleden in de proloog genoemd hebben. Daarmee creëren we een kleurrijk palet aan scenario’s voor het team. Het is niet nodig om uit deze scenario’s een keuze te maken; de scenario’s leveren input om met elkaar over het team in gesprek in komen. Van hieruit werken we naar het gewenste team toe als instrument voor een gezonde samenwerking binnen de praktijk. Aan de hand van ludieke werkvormen en bijvoorbeeld de Roos van Leary brengen we het huidige team in beeld. Het doel van deze werkvormen is de dialoog die er ontstaat.

De Roos van Leary is een veelgebruikt model binnen de groepsdynamica. Het beschrijft acht verschillende gedragsstijlen en verklaart hoe individuen op elkaars communicatieve stijl reageren. Het model verduidelijkt de wisselwerking in interpersoonlijke communicatie en biedt handvatten voor het verbeteren van de omgang binnen het team. Via mijn account is het mogelijk een online zelftest te maken. Deze zelftest breng ik graag in als voorbereidende opdracht. Aan de hand van de testresultaten werken we een concreet stappenplan uit in het geven en ontvangen van feedback c.q. omgaan met kritiek. We ronden de bijeenkomst af met voorstellen voor een communicatiecode binnen de praktijk.

Intervisie

In de tweede teambijeenkomst versterken we de vaardigheden in het geven en ontvangen van feedback. We brengen daarmee het stappenplan uit de eerste team bijeenkomst ten uitvoer. Door middel van opdrachten en simulaties gaan we na hoe ieders rol vanuit de Roos van Leary gesteund en positief benut kan worden zodat het team zich ontwikkelt tot het gewenste team van de toekomst.

Epiloog

In de derde teambijeenkomst komen we terug op de bevindingen uit de proloog en bouwen we de intervisiesessie uit met een gezamenlijke visie op de toekomst van de praktijk. Ieder teamlid neemt daarbij de verantwoordelijkheid om voor zichzelf na te gaan of de huidige rol nog past binnen de gedeelde visie op de toekomst. We sluiten de gesprekken af met het ondertekenen van de gezamenlijk opgestelde communicatiecode.

Kortom:

 • Dialoog – eerste teambijeenkomst: waar willen we heen?
 • Intervisie – tweede teambijeenkomst: wat hebben we van elkaar nodig?
 • Epiloog – derde teambijeenkomst: hoe gaan we dit realiseren?

Meer weten?

Stel me gerust vragen. Ik ben telefonisch bereikbaar op : 06 – 54 90 65 06, en via e-mail op: lidwien@vanlooncommunicatiecoaching.nl.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Een nieuwe start
Average rating:  
 0 reviews
De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: