Verbinding

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Teamtraining ‘Verbinding’

Voor bedrijven bieden we maatwerk op het gebied van teamtraining en leiderschapsvraagstukken.

De aanpak en de middelen die we inzetten worden altijd afgestemd op de vraag. Verbinding blijft echter de kern. Wanneer het team zich niet kan verbinden met elkaar, de organisatie, de visie en of missie dan is er sprake van los zand. Een team dient te functioneren als één geheel.

Leren staat gelijk aan ervaren. Mijn werkwijze is dan ook gericht op een ervaringsgerichte aanpak. In de trainingen betrek ik bij voorkeur zoveel mogelijk elementen om te kunnen ervaren, buiten, de natuur en waar geïndiceerd en wenselijk met ons paardenteam.  Paarden overleven in de natuur enkel als de hiërarchie en ieders taak binnen de kudde gerespecteerd wordt. Dat gegeven maakt paarden zeer gevoelig zijn voor systeemdynamieken, dus buitengewoon bruikbaar in deze context.

In deze training gaan we niet op zoek naar een oplossing, maar we gaan in contact met wat er is en wat gehoord wil worden. Antwoorden zijn pas hoorbaar wanneer we in staat zijn te luisteren. Als er zich een probleem voordoet binnen een team gaat men vaak op zoek naar de ‘oplossing’. Wanneer men voorbij gaat aan de oorzaak leidt dat vaak tot korte termijn oplossingen, ofwel een symptoom bestrijdende aanpak. Het durven kijken naar de oorzaak en gevolg leidt tot verbinding en draagt ertoe bij dat het team zijn eigen oplossingen vindt.

Als individuen en dus het team hun eigen oplossing mogen uitdragen is er sprake van intrinsieke motivatie en leidt dit tot duurzame veranderingen.

De coach

Ik werk vanuit een holistische visie, wat wil zeggen dat alles met alles samenhangt. In mijn aanpak kan ik zacht, maar ook direct en confronterend zijn, maar altijd vanuit een diepe betrokkenheid met aandacht voor wat heel wil worden. Ik put uit een lange weg van zowel professionele als persoonlijke ervaringen. Die weg biedt een kleurrijk pallet aan mogelijkheden en methodieken om een gelegenheid te faciliteren die voor mens en organisatie kan leiden tot het vinden van eigen-antwoorden. We werken zowel ervaringsgericht alsook cognitief inzichtelijk.

Locatie

Onze locatie is geschikt voor teams tot 12 personen. Het is een huiselijke locatie, omringd door het mooie Zuid-Limburgse landschap. De landelijke sfeer, het o.a. buiten ZIJN is voor mij een belangrijke tool in het geheel. Ik geloof dat, wanneer we uit onze comfort zone durven te stappen, zich een veld aan mogelijkheden ontvouwd. Een natuurlijke omgeving waarin we weer contact kunnen maken met onze kern is daarin voor mij essentieel.

Recensies

‘Wonderbaarlijk en het enorme enthousiasme door Monique waardoor rust en vrijheid en diepgang naar boven kwam.’

‘Wat me vooral aansprak in je training was de veelzijdigheid. De holistische aanpak immers alles hangt met alles samen. De totaalaanpak die je hanteerde  om zo te komen tot het wezenlijke, de bewustwording van ieders eigen aandeel in alles en daardoor ook meteen de sleutel aangereikt krijgen voor verandering.’
De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen







  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: