Zelfsturing: in- en uitvoering

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Zelfsturing: in- en uitvoering

 

Voor wie:

U werkt met of in zelfsturende teams

U overweegt teams meer zelfstandigheid te geven

U wilt onderzoeken wat binnen uw organisatie of team een passende vorm van zelfsturing is

Deze teamtraining start met een uitgebreide intake met de opdrachtgever en zo nodig (een deel van)het team. In de intake verhelderen we uw vraag en het doel van de training. Met elkaar onderzoeken we de bedoeling van zelfsturing in de organisatie of het team.

De training start met “Het team in Beeld” een actieve werkvorm waarbij teamleden hun positie zoeken en nemen ten opzichte elkaar, de teamopdracht en eventuele andere onderwerpen die in de intake naar voren zijn gekomen. Dit beeld geeft inzicht in de situatie zoals die nu is en maakt zichtbaar waar wensen en mogelijkheden tot verandering liggen.

In het vervolg van de training is er, uitgaande van het beeld en het doel van de training aandacht voor: waarden van het team, overtuigingen binnen het team, eigenaarschap of onderlinge communicatie.

De training wordt altijd afgesloten met het formuleren en oefenen van concreet gedrag dat leidt tot de gewenste verandering in het team.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: