`Dirigent als leider`

De trainer:
Victor Muller
Contactgegevens

Dirigent

Het voorbeeld van een dirigent die het orkest tot een geïnspireerde, overtuigende uitvoering leidt, is een sterke metafoor voor een leidinggevende in elke organisatie.

Wat moet de dirigent doen, hoe moet hij handelen om de musici enthousiast maken over een stuk dat ze al tientallen keer in hun carrière gespeeld hebben? De techniek, deskundigheid zijn voorwaarde, maar te weinig om te overtuigen. De dirigent wordt niet voor niets met ‘maestro’ aangesproken. Hij is een vakman, artiest, mentor en een inspirator. Hij heeft een muzikale visie en hij wil dat het orkest deze visie in het spel tot leven brengt. De visie van de dirigent moet de verbeelding van de musici aansteken!

Ondanks dat hij beslissingen neemt, zoals over tempo, stemming, frasering en ritme, moet de dirigent ook de controle enigszins uit handen geven, om de musici het gevoel te geven dat ze mede-eigenaar van het werk zijn. Wat niet werkt, is musici op te dragen ontvankelijk en coöperatief te zijn. Motivatie moet net zoveel van de musici als van de dirigent komen. De taak van de dirigent is een omgeving te creëren waarin dat kan gebeuren.

Er komt nog iets bij, dat nauwelijks onder de woorden te brengen valt. Als een gastdirigent voor de eerste keer voor het orkest staat, wordt er binnen vijf minuten besloten of hij nog voor een volgende keer uitgenodigd wordt. Men ziet en voelt of deze man/vrouw congruent is, of hij werkelijk is dat wat hij zegt en doet en of hij kracht en rechtvaardigheid uitstraalt. In dat laatste geval kan men verwachten dat hij ook aandacht voor de tweede viool zal hebben, en iedereen geeft wat hem of haar toekomt.

Oefening: Dirigent

Studeer met een groepje een twee- of driestemmig lied in. Schrijf de tekst op de flip-over, zodat de aandacht zich volledig op de dirigent kan richten. Bespreek ook de mogelijkheden van de uitvoering zoals: Snel-langzaam, versnellen-verlangzamen, zacht-hard, crescendo-decrescendo, stop/pauze, solo, duet, rubato, aanhouden, als canon inzetten, innerlijk, onhoorbaar zingen, neuriën, lied bewerken door iets aan te toevoegen, ritmisch of melodisch etc.

Geef opdracht:

– bereid je visie voor, beeld je in wat je wil horen

– vertel kleurrijk wat je wilt horen

– repeteren en uitvoeren

– nabespreken

De trainer:
Victor Muller
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


Hoe lang wilt u dat de training duurt?

Hoeveel personen volgen de training?

Plaats waar u de training wilt?

Datum waarop u de training wilt?

Contactpersoon

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Please leave this field empty.

E-mail

OpmerkingenDeel deze training:

Op Linkedin: x werd dit gedeeld

Facebook:
x werd dit gedeeld

en op Twitter: x werd dit gedeeld

Email deze training:
Deze training is geplaatst op: