Projectvaardig Werken

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Hoe mooi is het om direct tijdens de training bezig te gaan met een projectopdracht, een real life intakegesprek, praktische voortgangsrapportage, samenwerking, jouw leiderschap, grenzen stellen, verantwoordelijkheid nemen, tijdsbewaking, projectontwerp, risicoanalyse, oplossingsgericht werken, teambuilding, omgaan met weerstand, communicatie…

De opzet van deze training is dan ook interactief, patroon doorbrekend, verdiepend en transformerend. 
Direct in de praktijk brengen tijdens de trainingsmomenten zelf!
De voorkeur heeft het om de training te combineren met een concreet project dat bij de deelnemer(s) onder handen is of komt. 

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


Hoe lang wilt u dat de training duurt?

Hoeveel personen volgen de training?

Plaats waar u de training wilt?

Datum waarop u de training wilt?

Contactpersoon

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Please leave this field empty.

E-mail

OpmerkingenDeel deze training:

Op Linkedin: x werd dit gedeeld

Facebook:
x werd dit gedeeld

en op Twitter: x werd dit gedeeld

Email deze training:
Deze training is geplaatst op: