“Succesvol een veranderingsproces met je team vorm- en inhoud geven…”

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Inleiding

“Verandering is de enige constante!”. Iedereen weet het en toch hebben maar weinig mensen geleerd om antwoord te geven op de volgende vragen: Waarom zijn veranderingen uitermate belangrijk? Wat is verandering in werkelijkheid? Hoe ga je met zowel kleine als grote veranderingen op een positieve manier om? Welke kansen en mogelijkheden brengen veranderingen met zich mee?

Merk je op dat er in jouw team al enige tijd iets veranderd is en je krijgt er de vinger niet achter?

Je mist plezier op de afdeling. Sommige mensen lijken minder betrokken, ze doen plichtmatig hun werk maar ze lijken totaal niet bereid iets voor anderen of het team te willen doen.  Mensen spreken zich minder uit in vergaderingen, met een zekere gelatenheid nemen zij kennis van zaken en gaan over tot de orde van de dag. De werkelijke communicatie heeft zich verplaatst naar de wandelgangen.

Het zijn een aantal voorbeelden van signalen dat er binnen een team of tussen de leidinggevende en het team een aantal zaken niet goed zijn gegaan, waardoor in toenemende mate frustratie en disharmonie de overhand gaat krijgen. Een team raakt dan vaak verdeeld en het rendement, de effectiviteit en het boeken van gezamenlijke teamresultaten wordt steeds lastiger zo niet onmogelijk. De kans is groot dat er een paar dingen veranderd zijn die weerstand oproepen in het team.

Herken je een aantal van deze symptomen in jouw team, of staat er een grote verandering voor de deur en wil je deze goed voorbereid met jouw team vorm en inhoud geven?

In dat geval kom ik graag langs voor een kennismakingsgesprek waarin we vrijblijvend jullie huidige en de gewenste situatie kunnen bespreken en samen kunnen onderzoeken of en zo ja, op welke manier ik met een teaminterventie jullie kan helpen om de door jullie gewenste doelen (hard en zacht) duurzaam te bereiken.

Elke situatie, ieder mens, elk team, elke organisatie is uniek en dus is een teamtraject per definitie maatwerk.

Toch is er op hoofdlijnen wel iets te zeggen over hoe een teamtraject eruit ziet. Of ik nu met een team van 5, 50 of 250 personen werk en of het nu gaat over een programma van enkele dagen of een teamontwikkelingsprogramma verspreid over meerdere jaren, mijn aanpak en werkwijze blijft in de basis hetzelfde. Onderstaand een afbeelding waarin 8 essentiële stappen worden doorlopen in een veranderingsproces.

TRS Universeel verandermodel

Werkwijze

Inventarisatie:
Met de leidinggevende, de teamleden en mogelijk andere belangrijke stakeholders wordt grondig zowel de gewenste als de huidige situatie in kaart gebracht. Er wordt een beeld geschetst van de belangrijkste knelpunten en daarmee de uitdagingen die het bereiken van de gewenste doelen in de weg staan.  Ook wordt zoals de afbeelding laat zien in kaart gebracht: Wat er al wél aanwezig is c.q. welke hulpbronnen aanwezig zijn! En wat er nog ontbreekt!

De gewenste situatie en de bijbehorende doelstellingen worden SMART geformuleerd. Hiermee wordt het voor alle teamleden en belangrijke stakeholders duidelijk: Waarom er een teamtraining wordt ingezet? Wat het doel is van de teamtraining? En welke gewenste veranderingen als gevolg van de training (houding, gedrag en daarmee dus ook resultaten) zichtbaar zullen gaan worden?

Uitvoering:
Op basis van de inventarisatie wordt een programma ontwikkeld die veelal bestaat uit een aantal van de navolgende ingrediënten:

 • Bewustwording sessie;
 • Relevante ontbrekende theorie en voorwaarden voor het doorvoeren van een duurzaam veranderingsproces;
 • Persoonlijk Leiderschapsontwikkeling;
 • Teamtraining inclusief het oefenen van gerelateerde casuïstiek uit de praktijk;
 • Interactieve teamactiviteiten en opdrachten;
 • Individuele opdrachten;
 • Intervisie;
 • Persoonlijke- en/of teamcoaching

Afhankelijk van de wensen en behoeften van de leidinggevende en het team wordt de rolverdeling tijdens de verschillende sessies bepaald.

Hierbij wordt ernaar gestreefd, zoveel mogelijk gebruik te maken van de al aanwezige talenten en kwaliteiten in het team. Uiteraard faciliteer ik het gehele proces, waarbij ik in nauwe samenwerking met de leidinggevende erop toezie dat het doel van het programma en doelstellingen van de verschillende interventies zo effectief mogelijk worden bereikt.

Nazorg:
Elke interventie wordt samen met de leidinggevende geëvalueerd en eventuele benodigde vervolgacties, om de ingezette veranderingen en ontwikkelingen te borgen, worden besproken.

 

Resultaat

Binnen het team en in de verhouding met de leidinggevende is de lucht geklaard. Het onderlinge vertrouwen in het team is verbeterd en alle benodigde ingrediënten om dit blijvend te onderhouden zijn aangebracht.

In de praktijk is dit vaak terug te zien in houding en gedrag van de teamleden. Enkele voorbeelden:

 

 • Teamleden durven zich openlijk (opnieuw) kwetsbaar op te stellen en indien van toepassing durven zij hun eigen fouten toe te geven;
 • Teamleden aarzelen niet (meer) om hun verontschuldigingen aan te bieden wanneer zij een fout hebben gemaakt;
 • Teamleden gaan elkaar weer (meer) om hulp vragen;
 • Teamleden worden proactiever, gaan zich weer voor de volle 100% verantwoordelijk voelen voor hun eigen rol, taken en resultaten en het teamresultaat;
 • Teamleden hebben geleerd Feedback te geven en te ontvangen. “Kritische” vragen van andere teamleden over hun eigen rol en resultaten worden positief ontvangen, geaccepteerd en geïnterpreteerd als opbouwend en gewaardeerd vanuit de intentie van de ander om hen te helpen;
 • Teamleden zijn (meer) betrokken bij de uitdagingen van anderen en schromen niet om hen hulp aan te bieden, ongevraagd aanbevelingen of suggesties ter verbetering te doen of advies te geven;
 • Teamleden waarderen elkaars kernwaarden, overtuigingen, talenten, kwaliteiten, competenties en ervaring. Waar mogelijk gaan teamleden proactief te werk om elkaar op zeer effectieve wijze in te zetten, samen te werken en elkaars kwaliteiten daarmee maximaal te benutten;
 • Teamleden weten het onderscheid tussen wat werkelijk belangrijke en urgente zaken zijn in het licht van de teamdoelstellingen. Zij gebruiken hun tijd efficiënter en effectiever;
 • Teamleden zien uit naar teamvergaderingen en andere gelegenheden om als groep te kunnen optreden;
 • Teamleden gaan weer collectief lijden wanneer teamdoelstellingen niet worden gerealiseerd. Daar staat tegenover dat teamleden collectief gezamenlijk behaalde successen samen vieren;
 • Teamleden hebben een nieuwe bron met energie aangeboord om gezamenlijk, met plezier en passie de gewenste teamresultaten te gaan realiseren.

Inmiddels heb ik voor vele organisaties, grote en kleine teams, programma’s mogen ontwikkelen en uitgevoerd en daarmee een bijdrage mogen leveren aan het realiseren van hun teamdoelstellingen. Elk traject is uniek en het resultaat van deze programma’s is zonder uitzondering een positieve beweging richting gewenste doelen en het bereiken van verbeterde teamresultaten.

In evaluaties van opdrachtgevers komen de navolgende kwalificaties regelmatig terug:
Inspirerend, motiverend, relativerend, humor, respectvol, integer, confronterend, empathisch, flexibel, doortastend, tot de kern doordringend, begripvol en resultaatgericht.

Tot slot, de tevredenheid van mijn opdrachtgevers meet ik af aan het feit dat zij mij regelmatig inschakelen voor nieuwe opdrachten en/of mij aanbevelen bij anderen.

Meer weten?

Wil je meer weten en ben je geïnteresseerd geraakt wat ik voor jou/jullie kan betekenen?
Neem dan contact met mij op en dan maken we direct een afspraak om persoonlijk kennis te maken.

 

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: