Team Coachen – Samen werken aan een WIJ – gevoel en maak de volgende stap!

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Team Coachen  – Samen werken aan een WIJ – gevoel en maak de volgende stap!

Algemeen:

De essentie van team coachen verschilt nauwelijks van het coachen van een fysiek persoon. Teams bestaan namelijk uit mensen en deze mensen vormen met elkaar een bewegend en levend geheel, een organisme. De leidinggevende maakt overigens deel uit van het organisme – het team. Als een team lekker functioneert – streeft zij een doel na en is er de wens dit doel te halen. Daarbij tegelijkertijd bewustzijn hebben op de beren die op de weg zijn en op de nieuwe mogelijkheden die er zijn. Dat is het doel dat iedere leidinggevende voor ogen heeft, een lekker functionerend team. Maar voordat het zover is…….of door een verandering kan er een moment komen ……….

Zo ga ik te werk.

En dan is dat moment er, het moment dat er een vraag ontstaat, omdat team niet zo lekker meer gaat, het loopt aan, het schuurt, energie gaat alle kanten op. Team functioneert niet. Dat is vaak het moment dat er een beroep wordt gedaan op een coach. In de praktijk spelen er meer zaken dan één, spanningen, geen prioriteiten, niet taakgericht, hoge werkdruk, onvrede, hoog ziekteverzuim, doelen worden niet gehaald, te lage productiviteit, ontevredenheid van de klant over geleverde dienst of product. Het gaat wel goed maar kan beter. De communicatie is niet effectief. Men kan niet meer met elkaar door één deur. Er zijn blokkades bij wat men zich gezamenlijk als doel heeft gesteld.

Kortom er is chaos, geen voorwaartse beweging, er is sprake van kaders, patronen of systemen die beweging van het team beknellen. Het team doet niet waar zij als levend organisme toe is aangesteld. Namelijk zich ontwikkelen, groeien, in beweging zijn en innoveren. Het Team vraagt om een verandering. De vraag die hier ontstaat, is het vertrekpunt voor het team ontwikkeling, waarbij het geheim zit in de dialoog met het team en zijn individuele teamleden.

Door dialoog wordt het team zich bewust van hoe het nu functioneert en waar het team graag naar toe wil. Tijdens de dialoog delen de team leden inzichten, wensen en voornemens met elkaar. Op deze manier wordt het vertrouwen in elkaar versterkt en ontstaat er tegelijkertijd een krachtig WIJ – gevoel!

Willen en kunnen de individuele team leden samen werken naar een gezamenlijk doel?

De team leden worden zich bewust gemaakt tijdens de coaching van drie zaken,  het primaire proces in het team (wat wordt hier gedaan?), de cultuur in het team (de manier waarop wij de dingen doen en waar wij voor staan) en het grote geheel (de identiteit van de organisatie)

Resultaten:

Inmiddels zijn er tientallen teams, die hun verantwoordelijkheid nemen, hun doelen halen, fijn samenwerken, goed communiceren, hun belemmeringen benoemen en transformeren.

Geen van de wegen die ik bij de verschillende trajecten heb bewandeld zijn het zelfde geweest, het is altijd weer anders, nieuw en een uitdaging voor het team. Maar door de beweging die het team maakt ontstaat er energie en een beweging gericht op de toekomst.

Coach:

Faciliteert de introspectie van de afzonderlijke leden van het team, ik laat ieder team lid naar binnen kijken bij zichzelf om antwoorden te vinden op de vragen, Wat heeft dit nu precies met mij te maken? Wie ben ik? Hoe zit ik er in? Wat betekent het allemaal voor mij? Welke wensen en verlangens heb ik persoonlijk? Het team lid gaat zie wat er voor hem of haar wezenlijk is.

Dan kijk ik of er een beweging gemaakt kan worden vanuit de individualiteit naar het collectief, vanuit de verkregen antwoorden en de eerder gevonden antwoorden voor het collectief. Om vervolgens het krachtige “WIJ – gevoel” met elkaar te vinden.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Samenwerken aan een WIJ gevoel
Average rating:  
 0 reviews
De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: