Communiceren Cursus

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Communiceren leert u met een cursus!

Goed communiceren is een vak apart. Vooral binnen teams waar mensen intensief samenwerken komen de nodige miscommunicaties voor. Om uw medewerkers beter te laten communiceren en samenwerken, bieden wij een professionele cursus aan. Tijdens de communicatietraining leren de deelnemers elkaar en hun eigen positie binnen het bedrijf beter te begrijpen. Vraag hier een vrijblijvende offerte aan voor de communicatietraining!

communiceren cursus

Communicatie binnen een bedrijf

Veel organisaties doen hun uiterste best om naast de reguliere werkzaamheden mogelijkheden te bieden voor werknemers om zichzelf te ontplooien en om op die manier het succes van het bedrijf en het algemene arbeidsgeluk van individuen en groepen medewerkers hoog te houden en te continueren. Bedrijfstrainingen zijn daarom aan te raden als onderbreking van de dagelijkse werkroutine, om medewerkers bij tijd en wijle vaardigheden en kennis op te laten doen en aan de kans te geven hun persoonlijk kunnen meer dan in de werksituatie aan te scherpen. Een cursus communiceren is een voorbeeld van zo’n geschikte teambuilding- en opleidingdsactiviteit, zoals vele andere bedrijfstrainingen mogelijk geschikt kunnen zijn. Een cursus communiceren levert voordeel op voor individuen en hun directe collega’s, voor alle lagen in het bedrijf, van management tot postkamer, en de communicatie tussen die lagen. Voorts levert een communicatietraining, misschien wel als belangrijkste effect, een grote bijdrage aan communicatie met iedereen met wie het bedrijf professioneel (‘naar buiten toe’) te maken heeft. Klanten, of zoals elders genoemd, cliënten, (potentiële) consumenten, samenwerkingspartners, patiënten of zorgprofessionals. Welke groep er dan ook met het bedrijf in contact staat, heldere en duidelijke communicatie, liefst ook nog eens behoorlijk overzichtelijk en esthetisch verantwoord vormgegeven, is essentieel voor alle onderlinge verhoudingen. En ook collega’s en medewerkers, management en bestuurslagen profiteren van goede onderlinge afstemming en daarmee van een zinvolle cursus als een cursus communiceren.

Communiceren cursus als teambuilding?

Het is aan te bevelen de communicatietraining in teamverband te volgen. Als een groep medewerkers van hetzelfde bedrijf dergelijke bedrijfstrainingen ondergaat kan de training zich toespitsen op de specifieke professionele situatie, en daarmee bijzonder effectief zijn. De training is dan een enorm goede teambuilding: een gezamenlijke activiteit die leerzaam en ‘groeps-bindend’ is, en die bovendien een impact zal hebben op de werkzaamheden na de training. Dit geld overigens niet enkel voor communicatietraining, dat moge duidelijk zijn. Een breed scala aan bedrijfstrainingen is geschikt om te dienen als teambuilding activiteit. De bedoeling is dat deelnemers zichzelf ontwikkelen, op een nieuwe manier met elkaar in contact komen en elkaar met nieuwe ogen gaan zien omdat andere kwaliteiten en karaktereigenschappen op de voorgrond kunnen treden in de trainings- of teambuilding situatie. Hou in gedachten dat bedrijfstrainingen doorgaans op professionele eigenschappen gericht zijn, zoals een training in communiceren of een presentatietraining, maar dat ook creatieve of culturele workshops een teambuilding tot een succes kunnen maken.

Communiceren cursus conclusie

De communicatietraining spitst zich toe op het betreffende bedrijf dat de training volgt, en diens vragen rondom communicatie. Deelnemers worden geacht veel inbreng te hebben en samen de cursus inhoud vorm te geven. In het algemene deel van de training komt de theorie aan bod, en meteen wordt in een kleine groep dan gekeken naar de aspecten hiervan die op het bedrijf en in het dagelijkse werk kunnen worden toegepast. Daarna wordt met de cursusleider een analyse gemaakt die alle voorkomende vormen van communicatie onder de loep legt. Gekeken wordt naar verbeterpunten, die de groep met de trainer omsmeedt tot een communicatieplan voor de toekomst.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: