Communiceren

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Communiceren leert uw team met onze training!

Niet elk team gaat communiceren even makkelijk af. Er zijn een heleboel factoren te noemen die goede communicatie in de weg kunnen staan. Tijdens de communicatietraining leert het team op een professionele wijze te communiceren. De deelnemers leren elkaar op een nieuwe manier kennen, waardoor het begrip en het onderlinge vertrouwen kan groeien. Dit maakt het makkelijker voor de medewerkers om met elkaar te communiceren. Bekijk hier de communicatietraining en vraag een vrijblijvende offerte aan!

communiceren

Communiceren is van bedrijfsmatig levensbelang

Voor veel bedrijven is communicatie een dagelijkse bezigheid, men zou wel mogen stellen dat dit voor alle bedrijven geldt. Communicatie is de lijn waarlangs het bedrijf zichzelf kenbaar maakt en zichzelf promoot. Dit geldt dan met name richting de potentiële of bestaande klanten. Communiceren moet ook gebeuren binnen het bedrijf, sterker nog, dit is van vitaal belang voor een gestroomlijnde bedrijfsvoering en voor het dagelijkse reilen en zeilen van alle zaken op de werkvloer.

Communicatie moet geschieden tussen alle lagen van het bedrijf in aansturing en bemiddeling en vanzelfsprekend tussen samenwerkende personen onderling om middels communicatie tot goed resultaat te komen. Verder communiceren bedrijven naar de buitenwereld, en deze communicatie zorgt ervoor dat het bedrijf door mensen wordt gekend en herkend, en aangesproken. Stel bijvoorbeeld een onderneming voor die stoelen verkoopt. Deze onderneming is nergens zonder clientèle, en moet zichzelf daarom middels allerlei vormen van communicatie zichtbaar en aantrekkelijk maken. Reclame maken is essentieel. De meeste communicatietrainingen betreffen echter de minder erkend belangrijke vorm van communicatie binnen het bedrijf. Dit communiceren is namelijk minder zichtbaar en veel implicieter. Ze wordt daarom nog al eens over het hoofd gezien. Toch kan geen onderneming zonder externe én effectieve interne communicatie. Geen nood echter, als dit nog niet vanzelf gaat. Communiceren is goed te leren in diverse communicatietrainingen.

Communiceren leren in een communicatietraining

Voor elk bedrijf is het mogelijk en zelfs aan te raden een communicatietraining te volgen. Dit kan effectief zijn voor alle medewerkers in een bedrijf die te maken hebben met samenwerking en onderlinge afstemming, en voor leidinggevenden die personeel (of dit nu vast of tijdelijk, intern of extern personeel is) aansturen en aanspreken op effectiviteit en inhoudelijk functioneren. De communicatietraining wordt bij voorkeur gevolgd door leden uit dezelfde divisie van het bedrijf. In een bepaalde afdeling immers, zal het communiceren wat mensen doen in het dagelijks werk voor personeelsleden op elkaar lijken. Een manager heeft mogelijk andere motieven voor communicatie dan een datatypist in hetzelfde bedrijf. Als deelnemers aan een communicatietraining ruwweg hetzelfde werk doen is afstemming van de training op de dagelijkse behoefte van de deelnemers het gemakkelijkst, en kan de communicatietraining zo effectief mogelijk zijn. Communicatietrainingen moeten daarom passen bij het werk en de bedrijfstak, en daarom is het raadzaam op zoek te gaan naar de juiste trainer, die weet uit te vogelen wat de communicatiebehoefte van het bedrijf is en samen met de trainingsdeelnemers uitzoekt wat nodig is en effectief kan zijn binnen hun eigen bedrijf.

Communicatietrainingen als effectief middel om te leren communiceren

Het loont om bij het vaststellen van haperende communicatie, of beter nog als preventief middel, een communicatietraining te volgen. De training zal zich richten op alle aspecten die voor het betreffende bedrijf of de betreffende afdeling hard nodig zijn en kijkt waar het theoretisch en praktisch gezien beter kan. De trainer reikt middelen aan, maar kijkt ook met deelnemers samen wat er mogelijk is en hoe men samen kan werken aan beter communiceren. Op deze wijze leert iedereen zich beter te uiten en een boodschap goed over te brengen.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: