Feedback Leren Geven

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Feedback leren geven met de feedback training!

Het is belangrijk dat iedereen binnen het team van elkaar kan leren door te reflecteren en feedback te geven. Wanneer obstakels samen uit de weg worden geruimd, stijgt de productiviteit van het team aanzienlijk. Goede en opbouwende feedback geven is echter niet zo makkelijk en veel mensen kunnen hierbij nog veel leren. Tijdens onze training zal het team op een professionele wijze feedback leren geven. Bekijk hier onze feedback training en vraag een vrijblijvende offerte aan!

feedback leren geven

Feedback is een woord wat tegenwoordig vaak te pas en te onpas wordt gebruikt in onze samenleving. Maar wat betekent het nu eigenlijk? Feedback geven is een bepaald oordeel geven over een handeling van iemand, waarmee gehoopt wordt dat diegene de tips vervolgens meeneemt en er in het vervolg iets mee zal doen. Dit moet tot een verbetering van de handeling leiden. Feedback is iets wat op alle terreinen in het leven voorkomt. Het begint al bij de opvoeding, waar een moeder haar kind vertelt hoe het iets kan verbeteren, op school door de leraar en op het sportveld door de trainer. Ook op het werk wordt veel aan feedback gegeven, al gebeurt dit niet altijd op een goede manier. Het is niet iets wat iedereen meteen goed doet, al ben je je daar niet altijd bewust van. Je moet feedback leren geven.

Feedback leren geven en ontvangen op een prettige manier

Als feedback niet op de juiste manier gegeven wordt, kan dit juist een averechts effect hebben. Iemand kan zich aangevallen voelen of het gevoel hebben dat hij/zij altijd in de gaten wordt gehouden. Je wil uiteindelijk dat iemand iets in zijn/haar gedrag of handeling positief verandert. Je moet een ander dan ook op zo’n manier benaderen dat hij/zij zich niet aangevallen of veroordeeld voelt. Zorg dat de ander zich open durft te stellen voor de feedback. Deze eerste stap is misschien wel het belangrijkste binnen de kunst van het feedback geven. Door feedback leren geven voelt degene die de feedback aan een ander geeft zich ook zekerder. Als je het talent bezit om dit op een juiste manier te doen zal je je minder snel een bemoeial voelen. Anderen ervaren het dan ook eerder als een prettige betrokkenheid.

Feedback geef je niet zomaar, je moet feedback leren geven

Je moet feedback leren geven. Het goede nieuws is dat iedereen het kan leren. Tijdens een feedback training wordt aandacht besteed aan de manier van benaderen van de ander. Tevens wordt besproken hoe bijvoorbeeld de verhouding tussen positieve en negatieve feedback moet worden gelegd. Deze feedback training is niet alleen een leerschool voor uw medewerkers, het is tevens een leuke manier van teambuilding. Het is namelijk een vorm van communicatietraining waardoor uw werknemers elkaar snel beter leren kennen.

Feedback leren geven op de werkvloer

Vooral op de werkvloer is het belangrijk om op een goede manier feedback te geven aan elkaar. Door de training feedback leren geven zult u merken dat de communicatie en daardoor de sfeer tussen werknemers sterk verbetert. Er zullen minder misverstanden zijn en als feedback op een juiste manier gegeven wordt zal er veel meer met de inhoudelijke informatie gedaan worden. Er zal minder een sfeer hangen van ‘waar bemoeit hij zich mee’ en in plaats daarvan zal een tip dankbaar aangenomen worden. De boodschap komt hierdoor beter aan en dit zal tot efficiënter werk leiden binnen uw bedrijf. Onderlinge wrijving zal veel minder ontstaan en hierdoor wordt het samenwerken niet belemmerd.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: