Betere Communicatie

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Doe de communicatietraining voor betere communicatie!

Wanneer mensen samenwerken kunnen nog wel eens communicatieproblemen bestaan. Om als team optimaal te functioneren is het belangrijk dat obstakels uit de weg worden geruimd en de communicatie tussen de collega’s soepel verloopt. Onze communicatietraining is de manier om tot betere communicatie te komen binnen het team. De oefeningen die worden gegeven zijn ter bevordering van de samenwerking en het vertrouwen binnen de groep. Wilt u ook betere communicatie op de werkvloer? Vraag hier een vrijblijvende offerte aan voor de communicatietraining!

betere communicatie

Betere communicatie levert winst op

Communicatie is er in veel vormen. Er is verbale communicatie: datgene wat in woorden tegen elkaar wordt gezegd. En er bestaat non-verbale communicatie, datgene wat met lichaamshouding of gezichtsuitdrukkingen wordt gezegd. Een belangrijke vorm van communicatie die tegenwoordig steeds populairder wordt is het communiceren via het web. Vooral social media maken hier een belangrijk onderdeel van uit. Het probleem van dit soort communicatie is dat de ander niet altijd precies kan inschatten wat er bedoeld wordt. De intonatie van de woorden, of de gezichtsuitdrukking kunnen niet worden afgelezen aan getypte woorden. Dit brengt nogal eens misverstanden met zich mee. Maar niet alleen communicatie via social media brengt misverstanden mee. Ook in directe communicatie worden woorden of uitingen vaak verkeerd opgevat. Dit leidt tot negatieve gevoelens en verkeerd begrip. Betere communicatie kan dus op meerdere terreinen een grote winst leveren.

Het voordeel van betere communicatie

Zoals al eerder gezegd zal betere communicatie tot minder misverstanden leiden. Door communicatietraining kan betere communicatie worden aangeleerd. Wanneer communicatie op een prettige manier gaat, zullen mensen een positief gevoel aan een gesprek over houden. Er zal meer duidelijkheid zijn over wat bedoeld wordt. Ook kunnen verwachtingen naar elkaar toe beter worden uitgesproken.
Betere communicatie tussen werknemers
Ook op de werkvloer is communicatie van belang. Vooral binnen bedrijven waar veel samengewerkt wordt en dus veel moet worden gecommuniceerd is communicatietraining een onmisbare leerschool. Of er nou veel gecommuniceerd wordt over de telefoon, via de post of tussen werknemers onderling, er valt altijd betere communicatie aan te leren. Informatie moet duidelijk en toch op een positieve manier gebracht worden om effectief te werken met elkaar. Er zullen veel fouten voorkomen kunnen worden door deze vorm van training. Een communicatietraining is tevens een erg leuke vorm van teambuilding. Iemand is nooit uitgeleerd op het gebied van communicatie en daarom is het voor iedereen een uitdaging om hieraan deel te nemen. Tegelijkertijd leer je collega’s beter kennen en ontstaat een gevoel van saamhorigheid.

Betere communicatie valt aan te leren

De een heeft meer talent op het gebied van communiceren dan de ander. Voor een deel ligt dit in het karakter, maar voor een groot deel is betere communicatie aan te leren. Dit begint al in de opvoeding en ouders hebben hier een groot aandeel aan. Wanneer positief gereageerd wordt op de manier waarop iemand communiceert zal dit een bevestiging zijn voor iemand. Aan de andere kant kan ook negatief gereageerd worden op een bepaalde manier van communiceren. Als een persoon dit kan herkennen en durft te erkennen kan hieraan gewerkt worden om in de toekomst dergelijke negatieve reacties te voorkomen. Tijdens een communicatietraining kan een docent hier goede invulling aan geven. Zo kunnen voorbeelden worden gegeven van zowel positieve als negatieve vormen van communicatie. U zult zien dat u verschillende vormen van communicatie van uzelf herkent en er zal ongetwijfeld 1 negatieve vorm van communicatie tussen zitten waar u zich nooit bewust van was. Deze bewustwording is de eerste stap voor het bereiken van betere communicatie. Uiteindelijk bestaat een groot deel van ons leven uit communiceren en zal een training hierin voor velen een geweldige ervaring zijn die toegepast kan worden op verschillende terreinen in het leven!

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: