Kennismakingsspel Jongeren

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Jongeren leren teambuilding met een kennismakingsspel!

De jongeren zijn de toekomst van ons land. Op steeds jongeren leeftijd zetten jongeren zich in voor organisaties, bedrijven en commissies. Voor hen geldt dat zij leren te communiceren en samenwerken. Tijdens een van onze teambuilding trainingen leert de doelgroep elkaar beter kennen en begrijpen. Aan de hand van een kennismakingsspel wordt er voor de jongeren een basisvertrouwen gelegd. Een kennismakingsspel is de ijsbreker tijdens de jongeren training. Bekijk hier ons aanbod en vraag een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek aan!

kennismakingsspel jongeren

Leer elkaar kennen met het Kennismakingsspel

Onderstaand essay betreft de introductie van het kennismakingsspel jongeren. Het uitgangspunt van dit kennismakingsspel jongeren is dat door middel van het Kennismakingsspel deze jongeren spelenderwijs wordt aangeleerd om meer samen te werken. Het kennismakingsspel wordt gebruikt om het ijs te breken in een groep en om mensen elkaar en elkaars namen te leren kennen. Een goed spel kies je op basis van hoe oud de kinderen/volwassenen zijn met wie je werkt en in wat voor setting de kennismaking zich afspeelt, bijvoorbeeld een grote of kleine groep, een trainingscursus, een kamp, etc. In dit geval betreft het jongeren en zal het spel dus ook gebaseerd zijn op dergelijke leeftijd.
Voordat ik verder in ga op het kennismakingsspel jongeren dient gezegd dat dit is opgebouwd uit meerderen uit Kennismakingsspelletjes. Een van de belangrijkste eigenschappen van het eerder genoemde kennismakingsspel jongeren is dat het sterk lijkt op bepaalde vormen.

Samenwerkingsspelen

Zowel het kennismakingsspel jongeren als de eerder genoemde samenwerkingsspelen hebben als doel Teambuilding tips en Teambuilding opdrachten te geven aan jongeren. Door middel van het geven van deze opdrachten en tips zullen de jongeren leren op welke manier zij met anderen om dienen te gaan. Dit heeft tot gevolg dat zij een betere kennismaking met de andere leden van de groep waar zij deel van uit maken kunnen volstrekken en zodoende een beter team kunnen vormen.
Uiteindelijk zal het kennismakingsspel jongeren er toe leiden dat de teambuilding tips samen met de teambuilding opdrachten de groep in staat stelt Teambuilding oefeningen uit te voeren. Hierdoor zullen de leden van de groep samen nog een hechtere groep gaan vormen. Teambuilding is immers een manier om een team sterker te maken. Door bijvoorbeeld een team nauw samen te laten werken, elkaar uit te laten dagen of elkaar te coachen zal een groep hechter worden. Deze oefeningen zijn allemaal heel praktisch en worden door de deelnemers bijzonder op prijs gesteld, namelijk omdat er voor een mooi doel gehandeld wordt. Het is echter wel belangrijk dat deze jongeren goed begeleid worden. Daarom zal de Teambuilding spelletjes scouting de deelnemers van het kennismakingsspel jongeren door middel van het geven van Teambuilding spelletjes voorbeelden de deelnemers van het kennismakingsspel jongeren verder helpen. Een mogelijkheid is dus het verkrijgen van een hechte groep door het uitvoeren van bepaalde opdrachten die goed zijn aangestuurd door een coördinator. Deze begrijpt wat het doel moet zijn van de opdrachten en bedenkt voorbeelden hiervan om dit uiteindelijke doel te behalen.

Tijdens de samenwerking met jongeren wil het nog wel eens moeilijk zijn om deze aan het werk te krijgen, daarom wordt er in de praktijk vaak gebruik gemaakt van winst en verlies op basis van prijzen. Vanwege het feit dat jongeren op het moment suprême soms niet kunnen inzien wat het uiteindelijke doel is van de combinatie van handelingen die zij op dat moment moeten verrichten is het handig om voor dat moment naar een, naar hun idee, ander doel toe te werken, namelijk deze prijs. Voorbeelden van prijzen kunnen zijn: een iPod, horloge of kledingbon. Voor jongeren is het in sommige gevallen namelijk erg moeilijk om vooruit te denken, de situatie te overzien en het eigenlijke doel van een handeling te begrijpen. Door het werken met prijzen zullen jongeren de opdrachten echter precies en secuur uitvoeren waardoor een goed eindresultaat behaald kan worden, namelijk een hechte groep door middel van opdrachten die voor de teambuilding van groot belang zijn. Hoewel de jongen denken te handelen voor de prijzen zullen zij in feite opdrachten uitvoeren die zullen leiden tot een hechte groep. Achteraf zullen zij dan ook begrijpen waarvoor de opdrachten zijn uitgevoerd en zullen zij de prijzen echter als bijzaak zien.

Het Kennismakingsspel

Wat gedaan wordt tijdens het kennismakingsspel jongeren is zoals eerder gezegd het uitvoeren van meerdere spelletjes. Tijdens deze spelletjes is het de bedoeling dat de jongeren teams van vijf vormen of in ieder geval in kleine groepen fungeren, dit zal namelijk de samenwerking tussen de leden van de groep bevorderen. Voorbeelden van opdrachten kunnen zijn: estafette lopen, baantjes zwemmen, voetballen of allerlei andere vormen van sport waarbij samenwerking belangrijk is. Deze samenwerking zal er namelijk voor zorgen dat de jongeren leren met elkaar om te gaan en dat ze elkaar beter leren kennen. Bovendien zal er een vorm van vertrouwen ontstaan, wat ontzettend belangrijk is in de groep. Het is natuurlijk voornamelijk van belang dat de jongeren elkaar leren kennen. Tijdens een dergelijke opdracht is er een eerste keer dat de jongeren met elkaar in contact treden en deze eerste ontmoeting is vaak het belangrijkste. Daarom is het ook een hoofdzaak dat de leden veel interesse tonen in hun leden van dezelfde groep vanaf het begin en daarbij veel inzet tonen en hard werken om een team te kunnen vormen. Deze teambuilding opdrachten en oefeningen dienen dus goed uitgevoerd te worden om het uiteindelijk doel te behalen.
Terugkomend op de teambuilding tips lijkt het er in de praktijk vaak op dat het belangrijk is dat het grootste deel van deze tips mede door of door leden alleen bepaald worden. Wanneer deze tips simpelweg door een ander worden aangeleverd zullen deze eerst in de praktijk moeten worden uitgevoerd en wel op een goede manier, om aangenomen te worden. In het geval van zelf verzonnen nuttige tips zullen de leden begrijpen waar het om gaat en hun best doen om naar deze tips te handelen en hun handelingen waar te maken. Dit maakt het een stuk gemakkelijker om de jongeren te laten inzien waar zij werkelijk mee bezig zijn. In de praktijk blijkt namelijk dat veel jongeren in het begin moeite hebben met de manier van werken die hen wordt aangeleerd, maar dat ze het ook wel kunnen waarderen dat de teambuilding opdrachten uiteindelijk goed worden uitgevoerd. Bovendien zullen de deelnemers van het kennismakingsspel jongeren extra gemotiveerd zijn, omdat zij zelf hebben mogen meebepalen.
Als laatste is het wellicht nog van belang het een en ander te vertellen over de kennismakingsspellen op zich. Het is uiteraard van groot belang dat door middel van opdrachten en oefeningen een gevoel van teambuilding ontstaat. Hierboven staan daarvoor enkele voorbeelden gegeven, met bovendien de tip te spelen om prijzen vanwege het feit dat jongeren in sommige situaties geen goed overzicht hebben en dus niet kunnen inschatten wat het werkelijke doel is. Waardoor er met behulp van prijzen voor wordt gezorgd dat de opdrachten en oefeningen toch goed worden uitgevoerd. Bovendien zal de eigen invoer van tips er ook voor zorgen dat de jongeren hard werken voor een goede teambuilding in de groep. Vooraf aan deze maatregelen om teambuilding te verschaffen is het echter belangrijk dat de kennismakingsspellen goed worden voorbereid en goed worden uitgevoerd. Deze spelen worden uitgevoerd in zoals hierboven benoemd in kleine groepjes onder leiding van een volwassene. Als deze spelen goed worden uitgevoerd, zullen ook de opvolgende teambuilding opdrachten en teambuilding oefeningen goed kunnen worden uitgevoerd, met als gevolg een hecht team.
Dit is wat er uiteindelijk bereikt moet worden, een compacte groep waarin goede vriendschappen bestaan, welke een mooie toekomst voor ogen heeft.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: