Interculturele Communicatie

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Leer meer over interculturele communicatie met uw team!

Binnen het bedrijfsleven vervagen de grenzen steeds meer. Nederlandse bedrijven hebben contacten zitten in vele landen over de wereld. Het is voor internationaal georiënteerde bedrijven belangrijk om veel kennis te hebben over interculturele communicatie. Onze communicatietraining bevordert de interculturele communicatie van een Nederlands bedrijf. Bekijk hier onze communicatietraining en vraag een vrijblijvende offerte aan!

interculturele communicatie

Interculturele communicatie: nuttige communicatietraining

Binnen een geglobaliseerde wereld, waarin steeds meer wereldwijd en buiten de eigen cultuur handel wordt gedreven en zaken wordt gedaan, is het belangrijk te onderkennen dat elke cultuur zijn eigen manieren, gebruiken en overtuigingen heeft. Dit is geenszins een obstakel tot gezamenlijk wereldburgerschap, maar een erkenning van een feit: verschillende culturen kennen verschillende manieren van communicatie. Wat de ene cultuur als volstrekt normaal beschouwt kan in de andere als confronterend of beledigend worden ervaren, en het is goed om hier als bedrijf of onderneming bij stil te staan. Ook wanneer de onderneming niet direct zaken doet met het buitenland, kan dit nuttig zijn, omdat ook binnen Nederland cultuurverschillen en pluriforme denkbeelden een rol spelen. Een communicatietraining die de interculturele communicatie tot onderwerp heeft kan bijdragen aan een verbeterde communicatie in het geheel van de bedrijfsvoering. Middels zulke bedrijfstrainingen worden medewerkers en professionals bewust gemaakt van mogelijke verschillen tussen mensen als het gaat om communicatie, en dit bevordert een sensitiviteit voor verschillen die in uiteenlopende situaties van pas kan komen. Op gebied van culturele diversiteit, maar ook zeker in de erkenning van de verschillen tussen alle individuen.

De interculturele communicatie als peiler van een communicatietraining

Een communicatietraining die de interculturele communicatie als hoofdonderwerp heeft zal al gauw kunnen lijken op een hoorcollege cultuurverschillen. Toch kan er, naast informatieoverdracht, wel degelijk in een communicatietraining gewerkt worden aan de praktische kant van communicatie tussen verschillende cultuurgroepen. Na de inname van kennis over verschillende culturen kan het best doelgericht gewerkt worden. Komen bepaalde onderwerpen binnen het bedrijf terugkerend aan bod? Zijn er vragen of wensen met betrekking tot een bepaalde cultuur of een bepaald land, of bestaan er communicatieproblemen tussen bepaalde bedrijfsonderdelen, die bijvoorbeeld in verschillende werelddelen gevestigd zijn, of voornamelijk bestaan uit verschillende homogene groepen? Mogelijk is er sprake van een bedrijf dat uit veel verschillende nationaliteiten bestaat en wil het management zich bezinnen op betere interne communicatie. Een communicatietraining kan gericht kijken naar de vragen van een onderneming, en hierop inspelen op het gebied van interculturele communicatie. De allereerste stap van de training zal zijn dat men erkent dat er verschillen zijn, en dat die een rol zullen blijven spelen, maar dat die succesvolle, eerlijke en respectvolle samenwerking niet in de weg hoeven te staan. Trainers zullen uit de praktijk voorbeelden aanhalen van ondernemingen waar succesvol gecommuniceerd wordt tussen verschillende groepen mensen met zeer diverse achtergrond.

Interculturele communicatie ingezet als teambuilding activiteit

Omdat interculturele communicatie door mensen als omvangrijk en soms onoverzichtelijk wordt ervaren, is een speelse aanpak erg geschikt. Dit sluit goed aan bij de doelstellingen van teambuildingsactiviteiten, namelijk, een groep mensen op spelenderwijze beter met elkaar kennis laten maken ten einde de gezonde en positieve groepssfeer te bevorderen en de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Groepsprocestheorie schrijft voor dat een onbekende en uitdagende omgeving bevorderlijk werkt, en wanneer de teambuilding in het jasje van een communicatietraining wordt gegoten ontstaat er een mooi decor voor een samenbindende activiteit. Deelnemers zullen op leerzame en gezellige wijze samenzijn en hun onderlinge verhoudingen en interculturele sensitiviteit aanscherpen. Dit komt het bedrijf uiteindelijk zeer ten goede in effectiviteit, sfeer en productiviteit.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: