Samenwerkingsspelen Volwassenen

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Samenwerkingsspelen voor volwassen teams!

Ben je op zoek naar inspiratie voor samenwerkingsspelen die leuk en leerzaam zijn voor volwassenen? Bekijk hier videovoorbeelden van teambuilding oefeningen met uitleg en toelichting. Zo kun je direct aan de slag met jouw collega’s, vrienden of familie!

Wil je graag dat jouw team begeleid wordt tijdens de sessie? Alle teambuilding en teamtraining van Train je Team zijn erop gericht om de deelnemers als groep een ontwikkeling te laten doormaken. Met behulp van samenwerkingsspelen kan elke groep een volwassen team worden waarbij iedereen optimaal samenwerkt en communiceert met elkaar. Dit maakt de samenwerkingsspelen een volwassen en leerzame activiteit. Bekijk het aanbod en doe een vrijblijvende aanvraag! kijklogo

samenwerkingsspelen volwassenen

Onderhoud met samenwerkingsspelen

Spelletjes houden niet op na de jeugd. Het spel is een belangrijk onderdeel des levens, in welke leeftijdscategorie dan ook. Dat samenwerkingsspelen volwassenen kunnen onderhouden, persoonlijk ontwikkelen, en bovenal sociale verbanden kunnen laten vormen, en dit simpeler te kunnen laten geschieden is waarschijnlijk geen verrassing voor u.

Maar waar vindt het spel zijn oorsprong dan? In een periode van hongersnood in de oudheid. Er was niet genoeg voedsel te verdelen over de bevolking om elke dag voldoende etenswaren te nuttigen. Om deze barre periode tussen maaltijden door te komen werden spelletjes bedacht zodat men afgeleid zou zijn van het heersende probleem en met elkaar bezig zou zijn. Dit laatste zou later niet bijzaak maar hoofddoel van samenwerkingsspelen blijken te zijn.

Samenwerkingsspelen-Kennismakingsspelletjes

Hoofdzakelijk is een kennismakingsspel een activiteit waarbij het een onbekende groep mensen die gedwongen zijn elkaar te leren kennen makkelijker gemaakt. Deze onbekende groep kan een klas, werkgroep, team of een verenigingsverband zijn. Deze kennismakingsspelen kunnen op het eerste gezicht de schijn wekken een wat kinderlijk karakter te hebben. Zaak is dat men zich hier overheen zet en daardoor gezamenlijk een andere psychische golflengte bereikt dan dat in het stramien van het dagelijks leven verwacht wordt. Het kan zo zijn dat men natuurlijkerwijs kunnen levelen maar mensen zullen eerder geneigd zijn zichzelf bloot te geven als men collectief een wat ongewoonlijke houding aanneemt. Dit heeft tot gevolg dat men elkaar sneller beter kunnen leren kennen.
Na de kennismaking is het zaak de prille, maar wel gezette relaties tussen de bewuste groep uit te bouwen en aan te sterken. Dit noemt men ook wel teambuilding.

Teambuilding spelletjes voorbeelden

Teambuilding opdrachten zijn de sleutel tot een hecht verband tussen een nieuwe groep mensen op te bouwen, of het sterke verband van een reeds bestaande groep mensen te onderhouden. Bepaalde verenigingen zijn hier zeer bekwaam in. Dat in teambuilding spelletjes scouting en aanverwante verenigingen zoals de zeeverkenners hiertoe behoren staat buiten kijf. Maar hoe ziet een teambuildingsspelletje eruit? Wat zijn prerequisieten voor een degelijk teambuildingsspel? Het spel moet zo in elkaar steken dat het in het voordeel van het individu is dat deze er direct voordeel bij heeft om de ander goed te kennen, en/of dat het individu afhankelijk is van anderen. Competitieve elementen zijn ook een pre. Een combinatie van deze 3 elementen zorgt voor een solide basis van teambuilding oefeningen.
Neem bijvoorbeeld paintball: hierbij moet men in 2 of meer middelgrote tot grote teams in een ‘strijd’ met elkaar zoveel mogelijk leden van de tegenpartij(en) afschieten. Hierbij wordt niet alleen een band gevormd met teamgenoten, maar vanwege het veilige, speelse, doch competitieve en karakter ook banden met de tegenpartijen gevormd, mits deze al bekenden van elkaar zijn of elkaar op een niet veel later moment zullen leren kennen. Dit biedt namelijk goede gespreksstof en kan ijzige stiltes die vaak in prille relaties voorkomen.
Dat dit soort samenwerkingsspelen zowel volwassenen als jongvolwassenen zullen aanspreken is u waarschijnlijk wel bekend. Een spel als paintball moet niet op te jonge leeftijd gedaan worden aangezien het ook fysiek uitdagend is. Daarom gaan we nu kijken naar voorbeelden voor jongere liederen. Want als samenwerkingsspelen alleen volwassenen zouden bedienen zou sociale ontplooiing pas op latere leeftijd mogelijk maken, terwijl het gedurende het hele leven een essentiele vaardigheid voor geluk is. En een vaardigheid die dermate belangrijk is pas ontwikkelen na vele jaren zou erg zonde zijn.
Zeilen is te categoriseren in zowel samenwerkingsspelen volwassenen als kinderen. Menig medemens leert het water door weer en wind te trotseren op zeer jonge leeftijd. De basis wordt vaak solitair aangeleerd zodat de kans dat gevaarlijke situaties zich door de zeilende kinderen kunnen gaan voordoen geminimaliseerd wordt. Maar daarna leert men in samenwerking met anderen overstag te gaan, te navigeren en de zeilen te opereren. Hierdoor leert men niet alleen de praktische kant van zeilen, maar ook interactie met elkaar (te anticiperen).

Een opmerkelijk voorbeeld waarbij niet alleen praktische vaardigheden, maar ook saamhorigheidsgevoel teweeg wordt gebracht is omgekeerd verstoppertje.
Zoals zich wellicht laat raden moet hierbij in tegenstelling tot gewoon verstoppertje uit een groep een enkel individu zich verstoppen, waarbij de overblijvende groep gaat zoeken naar eerdergenoemd individu. Als iemand uit deze groep genoemd individu gevonden heeft, gaat deze in plaats van wegrennen en ‘buurten’ er rustig bij zitten. Zo ontstaan er in het spel twee teams. Dit in tegenstelling tot normaal verstoppertje, waarbij elke deelnemer voor zich werkt.
Het blijkt heeft dit meer saamhorigheid, tactiek en interactie met elkaar biedt dan normaal verstoppertje.
Nu we het aspect samenwerkingsspelen jeugd hebben behandeld is het nuttig wat korte teambuilding tips in het kader samenwerkingsspelen volwassenen uit een te zetten.
– Zorg er vooral voor dat individuen er geen baat bij hebben zichzelf voorrang te geven, of met andere woorden egoïsme moet niet aangemoedigd worden.
– Creativiteit en het delen, combineren of stimuleren van elkaars meningen moet gestimuleerd worden
– Elke vorm van buitensluiting in welke situatie dan ook moet tegengegaan worden Iedereen moet belang hebben bij de volle inzet van iedereen.
Na dit schrijven moet duidelijk zijn dat voor goede, degelijke samenwerkingsspelen volwassenen en andere leeftijdsgroepen enige complexiteit en voorwaarden vereist zijn. Neemt men deze in acht, dan kunt men met de genoemde speerpunten een doeltreffend spel om nieuwe groepen hechter te maken neerzetten.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: