Kennismakingsspel Kleuters

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Voor iedereen die met kleuters werkt: doe een kennismakingsspel!

Tijdens een training van Train je Team zal uw team meer inzicht krijgen in het onderlinge contact en de samenwerking. Voor een team dat met kleuters werkt zal eerst een kennismakingsspel worden gedaan, alvorens de teambuilding kan beginnen. Tijdens het kennismakingsspel leren de deelnemers elkaar op een nieuwe manier kennen en kunnen zij hun ervaringen met het werken met kleuters delen. Bekijk hier het ruime aanbod van teambuilding trainingen en vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan!

kennismakingsspel kleuters

Kennis maken met kleuters

Een kleuter is een jong kind tussen de 3 en 6 jaar, die tussen deze twee leeftijden significant verandert en leert. Door het opdoen van alsmaar nieuwe ervaringen word zijn wereld steeds groter. Onder andere leert een kleuter om instructies op te volgen, te luisteren, samen te spelen met anderen, zijn eigen wil te uiten, te delen en om zich in te leven in andere mensen. Een kleuter ontwikkelt zich dus steeds meer als individu en het is de opvoeding die hier een richting aan geeft. De ouders hebben dus een zeer belangrijke rol maar niet alleen de ouders ook kinderen van dezelfde leeftijd waarmee een kleuter in aanraking komt zijn zeer bepalend. Om al deze ontwikkelingen ook echt te ondergaan zijn er weliswaar wel meerdere dingen nodig, namelijk ouders(ook wel te zien als leider figuur) en mede kleuters(ook wel te zien als team).
Hoe dit leer proces het best kan worden begonnen is door een kennismakingsspel voor kleuters . Hier moet mee worden begonnen, omdat kennismakingsspelletjes worden gebruikt om het ijs te breken in een groep, om elkaar te leren kennen, om ze te leren kijken, te reageren en zich uit te drukken over de ander. Dit soort spelletjes zijn dus zeer educatief, vormend en leerzaam voor een kleuter. Zonder een kennismakingspel kleuters is dus geen fundering voor de rest van het proces.

Diverse kennismakingsspellen voor kleuters

Er zijn 2 verschillende soorten kennismakingsspelletjes namelijk een kennismakingsspel waarin het accent ligt op het te weten komen en het onthouden van karakteristieken van een persoon en het accent kan ook liggen op het maken van contact en het vormen van een band onderling.
Vervolgens moet er na 1 of meerdere kennismakingsspellen, teambuilding plaats vinden. Want niet alleen kennis over de andere teamleden is van belang, zonder teambuilding zal het team geen geheel vormen en zal er dus niets van elkaar worden geleerd. Want een team is een groep individuen dat een gezamenlijk doel en belang nastreeft. Maar het tot stand komen van een goed functionerend team gebeurt niet zomaar. Dit gebeurt door teambuilding met daarin samenwerkingsspelen en andere teambuilding opdrachten en teambuilding oefeningen. Dit is belangrijk voor startende samenwerkende teams, dus ook voor een kleuter die zich als mens voor het eerst in een groep gaat begeven. Teambuilding bevordert de onderlinge communicatie, het vertrouwen en optimale resultaten. Hiermee worden gezamenlijke prestaties dus geoptimaliseerd en effectiever gemaakt.

Proces van een kennismakingsspel kleuters

Dit alles moet gebeuren door een bewust gepland proces, onder begeleiding van een externe deskundige. Een buitenstaander is vooral nodig omdat er een tunnelvisie kan worden ontwikkeld, de buitenstaander kan de rol van advocaat van de duivel aannemen om zo de besluitvorming sterk te verbeteren. Er zal moeten voldaan worden aan een aantal punten om groepscohesie, dus een sterk team tot stand te laten komen. Dit zijn overigens niet alleen punten om op te volgen maar ook teambuilding tips die het proces zullen verbeteren.
Namelijk de volgende punten/tips:
– de doelen zijn duidelijk zodat groepsleden weten wat er van hen verwacht wordt en zodat er zo een gemeenschappelijke visie is;
– iedereen heeft een duidelijke rol, zodat iedereen elkaar aanvult met sterke punten van zichzelf en zodat deze niet in strijd met elkaar komen;
– de groep moet in zijn geheel beloond worden in plaats van afzonderlijke leden;
– cohesie is makkelijker aan te brengen in een kleinere groep dus opdelen zal het proces sneller laten gaan;
– door het contact onderling intensiever te maken;
– door het creëren van een gezamenlijke vijand en door het isoleren van de groep van anderen.

Kennismakingsspellen

Een paar goede teambuilding spelletjes voorbeelden zijn: ‘het dorp bouw spel’ en het ‘domino spel’. Het dorp bouw spel gaat als volgt, ieder lid van het team krijgt een aantal bouwblokken in een specifieke kleur die zij alleen mogen gebruiken. Vervolgens krijgen zij een plaatje met daarop een deel van het dorp wat ze moeten bouwen. Weliswaar bestaat dit deel niet alleen uit hun eigen kleur stenen maar ook uit andere kleur stenen. Deze andere kleuren stenen behoren toe aan de andere leden van het team. Op deze manier moet er worden samengewerkt om het dorp af te krijgen en tot een goed resultaat te komen. Dit bevorderd de samenwerking.
Dan hebben we ook nog het domino spel, dit spel is niet geheel gericht op alleen het samenwerken maar ook op het verantwoordelijkheid gevoel van de groep. De bedoeling bij dit spel is namelijk dat alle teamleden samen een domino baan maken, maar wat er gebeurd is dat als 1 iemand een steentje omgooit dan vallen alle steentjes om en moet iedereen hier voor boeten. Dus zal men rekening met elkaar houden en zullen de leden hun best voor elkaar gaan doen om het niet te verpesten.
Naast deze spellen zijn er nog vele andere samenwerkingsspelen, teambuilding opdrachten en teambuilding oefeningen. Er zijn er velen en er is voor elke doelgroep wel iets geschikts te vinden. Niet alleen zijn er teambuilding spelletjes voor volwassenen en kinderen maar ook teambuilding spelletjes scouting en teambuilding spelletjes voor klassen en kampen.
Weliswaar kan teambuilding niet bestaan zonder te beginnen met een kennismakingsspel. In ons geval dus een kennismakingsspel kleuters. Dit is het begin van een zeer interessante weg die de teamleden af zullen gaan. Het team zal als eerst beginnen als losse individuen, losse persoonlijkheden die het allemaal beter denken te weten. Dus een losse groep van kleuters die geen interactie met elkaar vertonen of samen iets kunnen bereiken. Maar die door een kennismakingsspel kleuters en door teambuilding in zeer korte tijd zullen uitgroeien tot een eenheid, die samen één zelfde visie hebben, één doel, die voor elkaar zorgt, met elkaar meeleeft en die voor elkaar op komt. Zij zullen zeer snel progressie vertonen en trots zijn op elkaar en op zichzelf. Het enige wat daar voor nodig is, is inzet en initiatief van alle leden van het team. Een kennismakingsspel kleuters is dus funest om dit te bereiken. Kleuters, jonge kinderen, zijn de toekomst, zij zullen er ooit alleen voor staan en zij zullen het ooit aan de volgende generatie moeten leren.
Het uiteindelijke resultaat is niet te bereiken zonder alle stappen die nodig zijn te ondergaan. Zonder een begin kom je nergens.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: