Theoretisch Kader Leiderschap

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Breng uw leiderschap in theoretisch kader!

Tijdens de managementtraining leert uw team meer over leiderschap en de leiderschapskwaliteiten die de deelnemers bezitten. Met behulp van een professioneel trainer brengt u uw leiderschap in theoretisch kader. Zo krijgt het team meer inzicht in de sterke punten en valkuilen van de groep en het individu. Bekijk hier de managementtraining en vraag een vrijblijvende offerte aan!

theoretisch kader leiderschap

Op een lijn komen

Er zijn tegenwoordig grote teams in bedrijven die samen een bedrijf draaiende moeten weten te houden. Ieder mens op deze aardbol is anders en iedereen heeft hierdoor dus ook een eigen mening. Hier loopt een afdeling waar de mensen niet met de neuzen een kant op staan dan ook op stuk. Als je met een grote groep mensen bent die vaak met elkaar moeten samen werken, is het daarom handig als het een hechte groep is die ongeveer allemaal op dezelfde lijn zit qua denken en handelen. Hierdoor zal de samenwerking beter gaan en zullen er minder irritaties optreden. Om deze hechte groep te kunnen creëren zijn er verschillende manieren om dit te bereiken. De manier die het meeste gebruikt wordt is teambuilding. Voor teambuilding heb je niet alleen een groep mensen nodig, maar ook een goede leider.

Wat is teambuilding?

Teambuilding in het Nederlands vertaalt betekent het bouwen van een groep. Hieruit volgt dan ook de teambuilding definitie die luidt; Van een groep individuen naar een team. Na deze definitie weten we eigenlijk niet heel veel meer over teambuilding, want dit was namelijk gewoon een letterlijke vertaling. Ik zal me nu gaan richten op de teambuilding betekenis. Bij teambuilding maak je dus van losse vogels een zwerm vogels. Het gaat om het zorgen voor een goede onderlinge band en een strakke samenwerking. Aan vogels die allemaal de andere kant op vliegen heb je natuurlijk niks. Er moet een strak plan zijn die alle vogels kennen en die ze ook allemaal willen en gaan volgen. In een zwerm vogels zie je alle vogels bepaalde figuren maken en deftig door de lucht vliegen. Iedere vogel vliegt zijn eigen lijn en zo vormen ze samen een prachtige zwerm. Alle vogels vliegen naast elkaar en in strakke rijen en volgen een vast patroon. Bij vogels lijkt dit automatisch te gaan, alsof er bij hun helemaal geen teambuilding nodig is! Hier zullen we natuurlijk nooit achterkomen, maar het is voor ons als mens wel een goed voorbeeld van een goede, sterke en hechte groep organismen. Om hetzelfde te bereiken als deze vogels moet de mens helaas wel een duwtje in de rug krijgen. Teambuilding kan vele dingen inhouden. Teambuilding is een proces om gemeenschappelijke waarden te creëren binnen een groep. Dit kan gebeuren door bepaalde opdrachten, maar ook door diepgaande gesprekken te houden in een kring of met zijn allen aan het werk zijn en ondertussen lekker kletsen met elkaar. Je leert op deze manier niet alleen over elkaar, maar je leert ook zeker over jezelf. Hoe kijk jij naar die bepaalde dingen en hoezo denk jij hier zo anders over dan de andere mensen om je heen? Of ben je makkelijk met contacten leggen en mensen mee doen of vind je dat juist heel erg lastig omdat je misschien toch meer verlegen bent dan je zelf dacht? Deze vragen moet iedereen op zich af laten komen en voor zichzelf beantwoorden, hierdoor weet je hoe jij je in een groep ontwikkelt en hoe je op anderen reageert. Als iedereen dit van zichzelf weet, weet hij ook hoe hij zich moet aanpassen aan andere mensen. Door vervolgens de spellen te spelen of aan andere activiteiten deel te nemen leer je ook de andere mensen van je groep kennen en kan je beter inschatten hoe zij in het vervolg zullen reageren en met wie je wel en met wie je niet op een lijn ligt. Natuurlijk moet er dan aan het einde van dit proces een groep ontstaan die er samen uit kan komen welke richting ze kiezen. Als dit kan lukken met jouw groep individuen, samen oplossingen bedenken en uitvoeren, dan is het een waar team geworden. De vorming van een team kan natuurlijk niet zomaar plaatsvinden. Hiervoor heb je gedisciplineerde leden nodig die zich willen inzetten voor een goed werkend team. Maar dit niet alleen, er is ook een leider nodig die dit allemaal organiseert en ervoor zorgt dat deze leden ook gedisciplineerd blijven.

Theorie leiderschap

Het theoretisch kader leiderschap is een breed kader. Het is namelijk een zware en belangrijke taak, dat leiderschap. Je moet als leider je groep bij elkaar zien te houden en ervoor zorgen dat je leden naar elkaar toe groeien. En niet alleen naar elkaar, maar ook naar zichzelf! Dit zal een hele opgave zijn. In het theoretisch kader leiderschap staan verschillende tips en trics hoe je een goede leider kan zijn. Je moet namelijk verschillende kwaliteiten bezitten die jou maken tot een goede leider. Een van de belangrijkste punten die wordt genoemd in het theoretisch kader leiderschap is zelfkennis. Deze eigenschap is zo belangrijk, omdat je eerst je zelf goed moet kennen voordat je iets redelijks kan zeggen over een ander. Zolang jij jezelf nog niet kent, kan je nog niet redelijk nadenken over reacties van anderen. Je moet eerst jouw eigen gedachtegang en grenzen leren kennen. Hierdoor zorg je ervoor dat je weet wat een redelijke reactie is van andere mensen en wat totaal onredelijk is. Hier kan je dan ook meteen op anticiperen en het in de groep bespreken. Als je van jezelf weet waar jouw zwakke punten liggen, ga je hieraan werken. Het is niet handig en functioneel om jezelf pas tegen te komen als je bezig bent met de groep. De groep heeft jouw dan al optimaal nodig en je moet al je tijd in hen steken. Tijd om je eigen gedachten op orde te krijgen en je reacties onder controle te houden is er niet. Dit moet je dus al allemaal gedaan hebben voordat je een goede leider kan zijn. Een volgende eigenschap die in het rijtje staat van het theoretisch kader leiderschap is overtuiging. Een paar bollen wol samen te brengen tot een mooie trui is een zware taak. Hiervoor is overtuiging nodig. Je moet overtuigd overkomen. Dit zorgt er namelijk voor dat ze jou geloven en dat is wat je nodig hebt. Als de leden van jouw groep vertrouwen in jou hebben, doen ze sneller mee aan de opdrachten die je ze geeft. Dit niet alleen, ze zullen zich ook zelf met meer overtuiging in de groep gooien en ervoor zorgen dat de groepsvorming succesvol verloopt. Een leider die niet overtuigd is van zijn kunnen zal dan ook niks bereiken. Je moet de overtuiging op je leden overbrengen zodat ook zij er zeker van zijn dat dit ze gaat lukken. De derde, maar toch ook erg belangrijke, must voor een perfecte leider is volgens het theoretisch kader leiderschap zelfverzekerdheid. Een zelfverzekerde leider weet wie hijzelf is, hoe hij moet reageren op anderen en is zeker van zijn zaak. Je moet zelfverzekerd voor een groep staan, omdat anders niemand naar je luistert. Je hebt de aandacht nodig, anders wordt het echt niks. Het gaat niet alleen om de aandacht die je van de anderen krijgt, zelfverzekerdheid zorgt er ook voor dat jouw overtuiging veel beter tot zijn recht komt bij anderen. Als je jouw overtuiging wilt laten zien, moet je dit zelfverzekerd brengen. Iemand die een beetje mompelt en met zijn armen voor zijn borst staat, kan geen overtuiging overbrengen op anderen. Iemand die op een goed verstaanbare, luide toon spreekt, met zijn borst vooruit staat en een open uiterlijk heeft kan dit wel. Daarom is zelfverzekerdheid zo’n belangrijke eigenschap voor een leider. Een president is bijvoorbeeld nooit onzeker. Als hij onzeker zou zijn, zouden wij dit ook allemaal zijn en zouden we hem niet gaan volgen. We zouden niet meer op hem stemmen en geen vertrouwen in hem hebben dat hij ons land op een goede manier zal leiden. In dit theoretisch kader leiderschap staan niet alleen deze drie eigenschappen die belangrijk zijn, er staan ook manieren van handelen in. Zo moet je de mensen zoveel mogelijk positief benaderen. De kleine positieve dingen niet over het hoofd zien, maar ook deze bespreken. Natuurlijk moeten ook de slechte dingen worden behandeld, maar leg hier niet de nadruk op. De nadruk moet liggen op de goede dingen, zodat de mensen er nog steeds zin in hebben en merken dat ze de goede kant op gaan. Ook al zijn het de eerste paar dagen nog maar een paar kleine dingen, vertel deze en spreek daartussendoor de slechtere dingen. Begin met iets goeds en eindig met iets goeds. Hierdoor zullen ze in de positieve sferen blijven en het gevoel hebben dat het de goede kant op gaat en ze uiteindelijk iets goeds zullen bereiken. Het moet nu wel duidelijk zijn dat een goede leider erg belangrijk is voor de groep en voor het bereiken van een hechte band in het team.

Teambuilding waarom?

Deze vraag moet nu niet meer moeilijk te beantwoorden zijn, maar ik zal hem toch even kort toelichten. In elk bedrijf, al is het een school, een weeshuis of een ziekenhuis, werken mensen samen in teams. Als in deze teams niet goed wordt samen gewerkt kan het werk niet optimaal worden gedaan en zal hierdoor achterstand ontstaan of zal het werk afgeraffeld worden. Ook zal er onenigheid komen in de groep en zullen mensen over elkaar praten in groepjes. Op het moment dat er groepjes gaan ontstaan in het team, gaat het echt mis. Dan moet er gekeken worden naar een oplossing om er weer een team van te maken. En hiervoor is teambuilding dus zo goed. Nadat het teambuilding heeft plaatsgevonden, meestal duurt dit een aantal weken tot een aantal maanden, kent het team elkaar weer door en door en zullen ze er weer voor elkaar zijn. Ook zal de samenwerking meteen een stuk soepeler verlopen zodat het werk correct en snel wordt uitgevoerd met ondersteuning van de collega’s. Iedereen gaat met plezier naar zijn of haar werk en dit is goed voor de kwaliteit van het werk. Daarom is teambuilding zo belangrijk. Het is niet alleen een investering in het team, het is een investering voor het hele bedrijf.

Teambuilding tips

Er zijn nog een aantal tips die ik kan meegeven. Met deze tips hoop ik dat ook jullie een hechte groep zullen worden en weer een goede en nieuwe start kunnen maken.
Zoek ten eerste een goede leider uit. Iemand die goed in de groep ligt, het liefst bij iedereen, en zichzelf goed kan uiten. Hij of zij moet niet bang zijn voor een groep te spreken en moet enthousiast zijn en blij met deze taak. Verder moet er goed worden geïnvesteerd. Beter goed werk dan half werk! Je kan kiezen voor twee weken met elkaar alleen maar bezig zijn met teambuilding, maar je kan het bijvoorbeeld ook twee keer per week doen en dan een aantal weken lang. Denk verder niet dat het zomaar gebeurd is. Het is een lange weg om van individuen een groep te worden. Blijf hier dus over nadenken en zorg dat de groep er constant mee bezig blijft. Natuurlijk moet er weer gewerkt worden maar zorg als leider dat er af en toe een bijeenkomst is waarin de situatie besproken kan worden. Hier kan dan iedereen openlijk zijn klachten vertellen en hiervoor zal dan een oplossing worden gezocht. Zorg dat bij deze bijeenkomsten alle leden van het team aanwezig zijn, zodat iedereen van elkaars mening op de hoogte is. Zorg ervoor dat iedereen het naar zijn zin heeft tijdens de spellen en dat iedereen ook gesprekken voert. Als iemand erbuiten valt moet je hem of haar in het gesprek betrekken of bij het naspreek rondje de beurt geven. Achterblijvers zijn niet bevorderend voor het groepsgevoel en die dienen er dan ook volledig bij betrokken te worden. Mensen die juist de andere kant opgaan, hooghartig zijn en zich verheven voelen boven de groep, zijn ook niet bevorderen. Zorg er dus voor dat er een goede midden weg wordt gevolgd. Alleen dan zal de teambuilding leiden tot het gewenste resultaat, namelijk; een hechte groep. Een groep mensen die samen op een lijn staan.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: