Leiderschap Praktijk

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Verbeter uw leiderschap in de praktijk!

Een team kan optimaal functioneren wanneer het wordt aangestuurd door een krachtige leider. Veel managers kunnen hier nog wel verbeteringen in aanbrengen. Tijdens de management training leren de deelnemers hun leiderschap in de praktijk te versterken. Wat u tijdens de training aan ideeën en vaardigheden opdoet kunt u zo direct in de praktijk toepassen. Bekijk onze management training en vraag een vrijblijvende offerte aan!

leiderschap praktijk

Het beeld van een leiderschap in praktijk

Het doel van dit essay is een duidelijk beeld te schetsen van leiderschap praktijk. Dit wordt gedaan door middel van een aantal verschillende manieren van leiderschap uit te leggen en daarna speciaal op één vorm van leiderschap namelijk leiderschap in combinatie met teambuilding. Als eerste starten we met de theorie leiderschap. Daarvoor moet eerst volledig duidelijk zijn wat leiderschap precies inhoudt. Leiderschap is het bezitten van de positie van leider waardoor het mogelijk wordt om anderen aan te sturen en daardoor verscheidene zaken te kunnen behandelen. Leiderschap is over het algemeen ook een psychologisch proces dit wil zeggen dat de leider zo’n mentaal overwicht heeft dat anderen precies wat hij zegt wanneer hij het zegt. Dit lijkt allemaal logisch, maar nog steeds is niet volledig duidelijk wat leiderschap praktijk nou precies inhoudt. Om dit duidelijk te maken is het volgende citaat opgenomen in het essay. Dit is een citaat van Gary Yukl hij schreef in 1989 de belangrijkste taken op van een leider in een organisatie.
“1. Beslissingen nemen, problemen oplossen, plannen en organiseren
2. Zoeken naar en voorzien in informatie
3. Ontwikkelen van relaties
4. Beïnvloeden van mensen.”
Kort samengevat is Leiderschap praktijk dus het tonen van leiderschap in de praktijk. Het tonen van leiderschap kan door het sturen van anderen zodat alle neuzen in dezelfde richting komen te staan.

Manieren van leiderschap in praktijk

Nu duidelijk is wat theorie leiderschap eigenlijk inhoudt zal er nu omschreven worden door welke 2 manieren leiderschap praktijk eigenlijk goed toegepast kan worden. De eerste manier om een leider van een bepaalde groep te worden is door duidelijk boven de groep te staan vanuit een bepaalde machtspositie. Dit is vaak duidelijk bij bijvoorbeeld leerkrachten zij zijn de baas van een bepaalde groep leerlingen, maar heeft niet zijn positie als leider verdient door middel van een eerlijke stemming of op basis van een andere vorm van gelijkheid. De docent is puur de baas omdat de leerlingen iets van hem/haar willen ontvangen namelijk kennis. De leraar bezit deze kennis en de leerlingen hebben deze nodig. Zo blijft de leraar de baas puur omdat hij in een machtspositie zit. Een ander voorbeeld van deze vorm van leiderschap is bijvoorbeeld op de werkvloer. Hier luistert iedereen naar de baas. Dit komt omdat over het algemeen de baas beslist over het voortbestaan van de carrière van de werknemer bij dit specifieke bedrijf. Het moge duidelijk zijn dat zonder zijn baan de werknemer geen inkomen meer heeft en daardoor in zeer grote problemen kan geraken. Daarom accepteert een werknemer ook zo goed als altijd de wensen van zijn baas. Een andere vorm van Leiderschap praktijk is leiderschap op basis van gelijkheid. Dit is een veel ingewikkeldere manier van leiderschap. Hier is namelijk niet iemand de baas omdat hij in een machtspositie zit, maar is iedereen gelijk. Een voorbeeld hiervan is een groep vrienden in een vreemde stad. Ze zijn verdwaald en op zoek naar een supermarkt. Vier van de vrienden willen naar rechts en vier anderen zoeken liever aan de linkerkant naar een supermarkt. Dit lijkt op een impasse, maar op een bepaald moment staat een van de vrienden op en neemt het initiatief door te zeggen we gaan naar rechts en daarmee basta. Iedereen gehoorzaamt dus mag duidelijk zijn dat dit de leider is. Deze leider heeft geen machtsmiddel zoals wel duidelijk zichtbaar is bij de eerder beschreven vorm van leiderschap. Deze leider heeft vanuit zichzelf een natuurlijk overwicht over een bepaalde groep en kan daardoor alle neuzen in dezelfde richting wijzen. De grote vraag is hoe ontstaat zo’n leider in een groep en hoe ontwikkelt hij zich tot leider. Daarop is maar één antwoord te geven dit ontstaat vanzelf vanuit een groep mensen. De gene die het meest initiatief neemt en het meeste natuurlijke overwicht over de anderen heeft zal uiteindelijk de leider worden. Dat is duidelijk, maar hoe ontstaat zo’n groep nou waarin leiders kunnen opstaan. Dit ontstaat door middel van teambuilding. Teambuilding helpt bij de ontwikkeling van een groep doordat daardoor de leden van een groep elkaar leren kennen en zo ook leiders zich kunnen ontplooien in hun rol en de anderen ook de leiders leren kennen.

Leiderschap praktijk-Teambuilding

Nu zal er verder worden gegaan met het beschrijven van teambuilding in het algemeen en hoe dit kan helpen bij zaken zoals de leiderschap praktijk. De definitie van teambuilding de zogenaamde: teambuilding definitie is eigenlijk het smeden van een groep uit verschillende individuen. Plekken waar dit veel voorkomt zijn wederom het klaslokaal en de werkvloer alleen zal in deze gevallen de leider zich er niet mee bemoeien, hier is teambuilding niet bedoelt om een leider te vinden of een andere vorm van rangorde. Deze is namelijk al lang bepaald. Teambuilding in deze zaken is vooral bedoelt om elkaar beter te leren kennen zodat de mogelijkheid ontstaat om elkaar te kunnen steunen in lastige kwesties. Bij groepen zonder echte leiders zorgt teambuilding ook voor het vormen van een hechtere band met elkaar en het als een echte groep kunnen fungeren. Alleen dit is hier niet alles ook in deze situatie belangrijk is de ontwikkeling van een natuurlijke rangorde. Waar bij het begin niemand eigenlijk weet wat er in de groep moet gebeuren zal er na een tijd teambuilding duidelijkheid ontstaan. Dit komt doordat iedereen elkaar nu wat beter kent en iedereen precies weet wie de mensen zijn die met de initiatieven komen waardoor een groep zich verder ontwikkelen kan. Dit is zeer handig wanneer groepen worden opgezadeld met problemen met meerdere goede oplossingen. Waar bij een voor elkaar onbekende groep mensen vaak in dit soort gevallen ruzie of een andere vorm van onenigheid ontstaat, zal bij een groep die al helemaal op elkaar is ingespeeld in dit soort gevallen veel vaker gemakkelijk gekozen worden. Dit komt doordat deze mensen weten wie de mensen in de groep zijn met goede initiatieven en de mensen naar wie beter niet geluisterd kan worden. Zo’n groep die weet hoe het dit soort problemen kan aanpakken kan ontstaan door een goede teambuilding binnen de groep. Hier is ook gelijk het teambuilding waarom uitgelegd. “Hoe kan men door middel van teambuilding zo’n groep vormen?” is dan toch de vraag die blijft hangen. Daarom volgen nu een aantal teambuilding tips. Als eerste moet er gezorgd worden dat teambuildingsactiviteiten de hele groep betrekken. Het heeft natuurlijk geen zin om een groep een wiskunde som te laten maken terwijl maar twee van de groepsleden kunnen tellen. Dan zullen deze twee groepsleden met elkaar de kwestie oplossen en heeft de rest van het team er niks aan. Een andere belangrijke tip is laat de groep een kwestie oplossen waarin ze geïnteresseerd zijn. Een groep zal namelijk heel snel samenwerken om een probleem op te lossen waardoor ze bijvoorbeeld een maaltijd kunnen verdienen. Bij activiteiten waardoor bijvoorbeeld alleen de eer op het spel staat en er eigenlijk geen beloning bestaat zal de samenwerking vaak lang op zich laten wachten. Dit komt doordat een mens als het echt iets wil bereiken daar alle mogelijke manieren voor zal verzinnen en daardoor ook veel beter gaat samenwerken waardoor er een team ontstaat. Een laatste tip die altijd goed werkt voor teambuilding is zorg voor een gemeenschappelijke rivaal of vijand. sportploegen zijn vaak één groot team dit komt doordat ze allemaal hetzelfde doel hebben namelijk de tegenstander verslaan. In dit geval is de tegenstander de vijand. Als een sporter een beetje nadenkt weet hij dan ook dat om de vijand te verslaan zijn team zal moeten winnen van de rivaal. De andere sporters er ook zo over denken ontstaat er een band tussen deze sporters en zullen ze samenwerken om de tegenstander te verslaan en ontstaat er een team. Dus kort samengevat is het vormen van een groep die samen beslissingen neemt en perfect kan samenwerken de echte teambuilding betekenis. Dit is het doel van teambuilding en om dit dan weer even terug te koppelen aan de leiderschap praktijk. Zal er dus door teambuilding een groep zich ontwikkelen van een verschillend denkende meute mensen tot een geoliede machine waarin iedereen al weet hoe alles aangepakt zal worden. In dit soort geoliede machines zullen leiders vanzelf opstaan en zullen de andere leden van de groep deze leiders ook accepteren als de leiders van de groep. Puur omdat deze leiders zich eerder bewezen hebben nemen de groepsleden aan dat ze nu weer succesvol zullen zijn. Dit is vaak ook het geval want een groep die hetzelfde denkt is veel sterker dan een verdeelde groep. De conclusie is dus teambuilding helpt de ontwikkeling van leiders binnen een groep.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: