Trainingen Voetbal

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Voetbal trainingen voor een positief groepsgevoel!

Onze creatieve training en coaching geven uw team een boost. Trainingen met een voetbal of andere oefeningen: bekijk het aanbod en vraag een vrijblijvende offerte aan!

trainingen voetbal

Voetbal training als bedrijfsuitje

Teambuilding is volgens velen het toverwoord dat alle deuren doet openen. Bedrijfsleiders geven kapitalen uit aan georganiseerde bedrijfsuitjes waarop de betreffende werknemers samen leren werken en een ‘teamgevoel’ ontwikkelen. Waarom samenwerken? Waarom een teamgevoel? Wat voor voordelen brengt dit met zich mee, dan wel zakelijk dan wel puur vermakelijk en voor het welzijn voor de werknemers in kwestie? Mensen raken meer betrokken bij elkaar, touche, maar de keerzijde van het verhaal is dat mensen die niet dat ‘teamgevoel’ ontwikkelen, buiten de boot vallen. Hierdoor kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een goedbedoelde dag voetballen met het hele bedrijf, georganiseerd voor het verhogen van het teamgevoel, tot gevolg kan hebben dat mensen van trainingen voetbal gaan verafschuwen. Dit kan veroorzaakt worden door een reeds bestaande voetbalverafschuwing of doordat het team als onprettig ervaren wordt. Dit laatste heeft in dat geval zijn weerslag op voetbal als sport, terwijl deze sport an sich niets te maken heeft met het team dat de sport beoefend. Aan de andere kant kan het natuurlijk ook weer voorkomen dat mensen door trainingen voetbal leuk gaan vinden en hiervoor enthousiast worden. Hierdoor kan het zijn dat zij zich opgeven voor extra trainingen die weldra weer tot al algemeen bekende gezonde gevolgen voor de mens hebben, zoals een gezond leefpatroon. Ook kunnen zij na de trainingen voetbal gaan zien als aangewezen sport voor bijvoorbeeld hun zonen of andere naasten. Desalniettemin hoeft de beoefening van een sport als voetbal voor een bedrijfsuitje niet direct te leidden tot een gezonder leefpatroon. Het is namelijk even gebruikelijk als het beoefenen van de sport zelf om na de trainingen voetbal te kijken in de kantine onder het genot van een typisch Hollandse versnapering.

Trainingen voetbal-Teambuilding

De resterende vraag blijft of een georganiseerd bedrijfsuitje een goede manier is om aan teambuilding te doen. Is teambuilding überhaupt wel nodig in dergelijke mate en op dergelijke wijze? Welja, het is vanuit mijn opinie in ieder geval resultaatgerichter dan een presentatietraining of een communicatietraining. Twee voorbeelden van trainingen die op papier productief en leerzaam lijken maar als men de praktijk bekijkt, meer voor de vorm dienst doen. Men vergeet dat wij mensen te maken hebben met ons en andermans karakter en dat dit niet onveranderlijk is maar wel vrij onbuigzaam binnen het tijdsbestek waarbinnen een dergelijke training meestal plaatsvind. Na de trainingen voetbal kijken in de kantine leidt in de informele sfeer tot meer communicatie van misschien minder hoogdravend niveau, desondanks meer ‘teamgevoel’ dan een communicatietraining ooit zou kunnen doen. Het is namelijk niet van mensen te verlangen dat zij zich veranderen, zij kunnen zich hooguit aanpassen aan de situatie en aan de groep, het team, waarin zij verkeren. De groepsprocessen die binnen een groep plaatsvinden zijn een zeer interessant gegeven voor een hogergeplaatste, die de groep aanstuurt. Intensieve samenwerking kan op deze manier namelijk voor sommigen die deel van de groep uitmaken leidden tot zelfontplooiing, zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak. Voor deze betrokkenen is de intensieve, van boven opgelegde samenwerking een zegen. Voor anderen kan het echter ook slecht uitpakken. Zij die individueel het beste opereren en onder druk van groepsprocessen nooit erg in het oog springen, kunnen door intensieve teambuilding een slecht zelfbeeld ontwikkelen aangezien zij hierdoor het gevoel krijgen dat hun persoonlijkheid hen in de weg staat, zelfs op zakelijk vlak.
Al met al, teambuilding is een goede zaak, het kan sommigen van een prettige werkomgeving voorzien. In een overdreven mate en in de vorm van intensieve trainingen is het echter voor sommigen een onprettige gewaarwording.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: