Effectieve Communicatie

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Effectieve communicatie binnen uw team!

Binnen veel bedrijven wordt er samengewerkt binnen teams. Helaas is er niet altijd sprake van een effectieve communicatie. Miscommunicaties en onvoldoende samenwerking zorgen voor onbegrip binnen de groep. Onze communicatietraining is erop gericht om de samenwerking en communicatie binnen een team te verbeteren en het onderlinge vertrouwen te vergroten. Ga voor effectieve communicatie en vraag vrijblijvend een offerte aan!

effectieve communicatie

Waarom is effectieve communicatie belangrijk

Binnen een bedrijf is effectieve communicatie belangrijk. Dit is belangrijk omdat wanneer er in een bedrijf op een effectieve wijze wordt gecommuniceerd, dit bijdraagt aan positieve prestaties van een bedrijf. Effectieve communicatie zorgt namelijk voor meer duidelijkheid in een bedrijf en zorgt ook voor zo min mogelijk miscommunicatie. Een belangrijk aspect van effectieve communicatie is ook de mate waarin de communicatie plaats vindt. Om de communicatie effectief te laten zijn is het belangrijk dat er niet teveel gecommuniceerd wordt. Het is natuurlijk belangrijk dat er duidelijke gecommuniceerd wordt en er duidelijke afspraken zijn, maar te veel communicatie is ook niet goed. Wanneer er namelijk teveel gecommuniceerd wordt zullen mensen op een gegeven moment alle binnenkomende informatie niet meer goed in zich opnemen. Te weinig communicatie is echter ook niet goed. Wanneer er namelijk te weinig gecommuniceerd wordt kan er gemakkelijk onduidelijkheid over bepaalde zaken ontstaan. Onduidelijkheid draagt uiteraard niet bij aan effectieve communicatie. Bij effectieve communicatie is het dus van belang dat er een goede afstemming is in de mate van communicatie. Wanneer medewerkers binnen een bedrijf niet effectief communiceren zijn er bedrijfstrainingen die hier verandering in kunnen brengen.

Effectieve communicatie – bedrijfstrainingen

Bedrijfstrainingen kunnen op verschillende wijze bijdragen aan effectieve communicatie. Zo zijn er verschillende soorten bedrijfstrainingen die allemaal invloed kunnen hebben op de communicatie. Een leiderschapstraining kan bijvoorbeeld toekomstige leiders aanmoedigen om zelf op een effectieve manier te communiceren, maar ook om effectieve communicatie te stimuleren bij de medewerkers. Ondanks dat er naast leiderschapstrainingen nog andere bedrijfstrainingen zijn die kunnen bijdragen aan effectieve communicatie, is de communicatie training hier natuurlijk het meest relevant voor. Een communicatietraining is ook niet één type training, een communicatietraining is eigenlijk een verzamelnaam voor alle trainingen omtrent communicatie. Een communicatietraining die gericht is op de effectiviteit in communicatie kan bijvoorbeeld bestaan uit oefeningen die er op gericht zijn om een ingewikkelde boodschap op een juiste en bondige manier over te brengen. Een communicatietraining bij een bedrijf wordt ook altijd afgestemd met de specifieke wensen van een bedrijf. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bedrijf specifieke aspecten wil oefenen om communicatie effectiever te maken. Deze aspecten kunnen dan worden meegenomen in een communicatietraining.

Effectieve communicatie en teambuilding

Zoals aangegeven zorgt effectieve communicatie ook voor meer duidelijkheid in een bedrijf. Wanneer er meer duidelijkheid in een bedrijf is draagt dit bij aan de sfeer in een bedrijf. Als de sfeer in een bedrijf goed is zijn de prestaties ook vaak beter. Wanneer er dus goede effectieve communicatie is zou je kunnen zeggen dat er minder tijd nodig is voor teambuilding. Teambuilding is er namelijk opgericht om een goede werksfeer en hecht teamverband in een bedrijf. Teambuilding is echter meer dan het creëren van een hecht teamverband. Door teambuilding kunnen medewerkers elkaar op een andere manier leren kennen, dit kan bijvoorbeeld zijn tijdens een communicatietraining. Tijdens een communicatietraining doen namelijk medewerkers oefeningen met elkaar en probeert ieder, met elkaars hulp, zijn eigen capaciteiten te vergroten. Op deze manier zijn bedrijfstrainingen dus ook vormen van teambuilding.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: