IJsbrekers Voorbeelden

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

De beste ijsbrekers voorbeelden voor uw team!

Binnen teams wordt intensief samengewerkt. De communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Voor alle teamleden is het belangrijk te weten hoe een ander op een ontspannen manier benaderd kan worden. Tijdens onze teambuilding trainingen komt het team in aanraking met verschillende ijsbrekers voorbeelden die in werksituaties goed van pas komen. Bekijk hier onze trainingen en vraag een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek aan!

ijsbrekers voorbeelden

Stimulans van ijsbrekers

Samenwerking in een team kan soms erg moeilijk verlopen. Er zijn diverse redenen hiervoor aan te halen die allemaal uitdagend zijn (in problemen denken komt men niet verder) om de samenwerking in een team beter te laten verlopen. Samenwerking loopt – uit eigen ervaring – vaak niet soepel omdat er gebrekkige interactie is tussen teamleden. Ijsbrekers kunnen dit bevorderen omdat deze interactie stimuleren. Zo stimuleren zij creatief denken en het anders kijken naar problemen.
Ijsbrekers voorbeelden zijn vragen als:
• Wat is essentieel voor een goede samenwerking in een groep?
• Wat werkt absoluut averechts voor een goede samenwerking in een groep?
• Wat zijn uw eerdere ervaringen met samenwerken?
• Welke rol neemt u meestal aan binnen een team? Bent u meer een leider of een volger?

Ijsbrekers voorbeelden – samenkomen

Ijsbrekers zorgen ervoor dat teamleden bij elkaar worden gebracht zodat ze elkaar beter leren kennen. Hierdoor zijn teamleden bijvoorbeeld op de hoogte van elkaars goede en slechte kwaliteiten. Een effectieve samenwerking is dus zeer gebaat bij een opstapje door middel van ijsbrekers. Niet voor niets wordt er gezegd dat ‘een team zo goed is als haar zwakste schakel’. Het herkennen van elkaars kwaliteiten leidt tot een betere samenwerking. Elkaar beter leren kennen op een leuke wijze kan door middel van teambuilding spelletjes.
Enkele teambuilding spelletjes voorbeelden zijn:
• Deelnemer 1 en deelnemer 2 krijgen bij een touw aan hun handen gebonden en zitten ook tussen elkaar vast. Hoe krijg je nu elkaar los zonder elkaar aan te raken?
• Ga met een groep dicht bij elkaar staan en pak iemand anders zijn hand vast. De bedoeling is om een kring te vormen zonder de hand van die andere los te laten.
• Persoon A krijgt 1 minuut om het woord te tekenen wat persoon B op een a4-tje heeft geschreven. De vraag is of de mensen die heel precies tekenen beter zijn dan diegene die minder precies maar sneller zijn. Dit is een oefening om een afstemming binnen een groep te bereiken en te stimuleren. Natuurlijk zijn er tal van andere teambuilding spelletjes en teambuilding opdrachten.

Teambuilding oefeningen sport

Om een wat praktischer voorbeeld te geven betreffende teambuilding, wordt er gekeken naar oefeningen voor teambuilding in sport. Hieronder staan vragen die aan elke individu van het team kunnen worden gevraagd. Goede teambuilding leid namelijk tot betere zelfontplooiing omdat er dan het beste uit jezelf wordt gehaald.
Ijsbreker voorbeelden zijn:
• Welke kwaliteiten hoort een aanvoerder te hebben?
• Waar zou jij over 5 jaar willen staan?
• Wat is het beste advies dat je ooit gekregen hebt betreffende jouw sport?
• Hoe ver ben jij bereid om je in te zetten voor jouw sport?
Na gebruik te hebben gemaakt van de ijsbrekers voorbeelden kan men beginnen met het teambuilding proces. Hieronder staan enkele teambuilding voorbeelden:
• Doe alleen maar opdrachten waarbij heel het team wordt ingezet
• Zorg ervoor dat heel het team gestraft wordt als iemand iets fout doet
Wilt men een groep nog beter laten samensmelten, dan kan men kiezen voor teambuilding activiteiten. Verder gaande teambuilding activiteiten zijn bijvoorbeeld trainingskampen of simpelweg vrije tijdsbestedingen met elkaar ondernemen. Hoe meer tijd men besteedt met het team, hoe groter de band wordt. Kameraadschap zal zich vertalen in betere resultaten op het veld: je hebt meer voor elkaar over en iedereen is bereid net een stapje harder te zetten.

Als men dus al in een verder stadia is van de groepsvorming, dan kan men zich meer splitsen op persoonlijkere vragen. Dit zijn dan relevante ijsbrekers voorbeelden:
• Wat is je grootste angst als sporter? En waarom?
• Dit zou je zeker van me moeten weten om me beter te leren kennen.
• Als je één ding aan het team wilt veranderen, wat zal dat dan zijn?
• Welk groepsproces gaf tot nu toe het beste resultaat voor de groepsvorming?
Deze ijsbrekers voorbeelden zorgen ervoor dat een team nog hechter wordt. De stenen klinken figuurlijk steeds meer in. Echter is men er nog niet na deze ijsbrekers voorbeelden. Enkele teambuilding tips kunnen er voor zorgen dat het team gaat toe werken naar nog betere resultaten. Dit zijn onder andere:
• de leider of coach van een sportteam moet openstaan voor adviezen en moet tijdig vervangen worden als men inziet dat iemand anders zijn rol beter kan vervullen.
• doe aan opbouwende kritiek in plaats van negatieve kritiek. Als de sporters niet weten wat ze fout doen, kunnen ze zich ook nooit verbeteren.
• betrek de sporters bij de selectieprocedure van spelers. Als de sporters zich niet goed voelen met bijvoorbeeld een transfer, dan moeten zij geforceerd samenwerken. Geforceerd samenwerken leid niet tot een beter resultaat.
• Zorg dat alles op orde is: ook de sporters hebben er baat bij als de ict-voorzieningen, de administratie of de kleedkamers etc. in orde zijn. Zorg dat de sporters nooit ‘afgeleid’ zijn door deze dingen.
• Zorg voor peer-evaluation: zorg ervoor dat er terug wordt gekeken op de in het verleden gehaalde resultaten. Hiervan kan men leren!

Het is nooit te laat om te leren, en ook nooit te laat om ijsbrekers in het teambuildings proces in te brengen. Ijsbrekers zijn wel degelijk onderdeel van een van de eerste stappen naar een betere teambuilding.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: