Teambuilding Spelletjes Jeugd

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

De leukste teambuilding spelletjes voor de jeugd!

Teambuilding wordt in alle vormen aangeboden. Om aan elk soort aanvraag te voldoen verzorgen wij ook creatieve teambuilding voor jeugd aan de hand van verschillende spelletjes. Een jeugd team leert meer over teambuilding en samenwerken door het doen van verschillende spelletjes. Bekijk hier ons aanbod en vraag een vrijblijvende offerte aan voor uw teamtraining!

teambuilding spelletjes jeugd

Het onderwerp dat centraal staat in dit essay is Ā“Teambuilding spelletjes jeugdĀ“. Het essay is opgebouwd uit de volgende onderwerpen die ik stapsgewijs zal behandelen: teambuilding spelletjes voorbeelden, teambuilding spelletjes scouting, teambuilding opdrachten, teambuilding oefeningen, teambuilding tips, kennismakingsspelletjes, kennismakingspel en samenwerkingsspelen. Ter info: de punten kennismakingsspelletjes en kennismakingsspel zijn samengevat onder Ć©Ć©n kopje.

Teambuilding spelletjes voorbeelden

Zoals aangegeven is het eerste punt dat aan de orde zal komen ā€˜teambuilding spelletjesā€™ zijn. Er zijn verschillende spelletjes waarmee je de teambuilding van een groep kunt versterken. Een spel waarmee je de teambuilding spelletjes jeugd kunt versterken is bijvoorbeeld een estafette met behulp van een doorgeef stokje. Bij een estafette staan alle leden van het team in een rijtje achter elkaar en is het de bedoeling dat elk lid van een team om beurten in actie komt. De actie bij estafette is dat elk lid om beurten naar de overkant van een zaal rent en zodra diegene een bepaald punt bereikt weer zo snel mogelijk terug rent en vervolgens het stokje overhandigt aan het volgende teamlid. Hierbij nemen verschillende teams het tegen elkaar op. Teambuilding spelletjes jeugd wordt hierdoor versterkt omdat het team leert samen te werken en zo snel mogelijk gezamenlijk leert te presteren. Als een team uiteindelijk wint met de estafette zorgt dit voor een versterkte teambuildingsfeer. Hierbij moedigen de leden elkaar onderling aan. Ook het spelen van naamspelletjes is een goede manier van Teambuilding spelletjes jeugd. Bijvoorbeeld het spel waarbij alle leden van een team in een kring zitten en hun naam noemen, maar daarbij ook een woord noemen gelinkt aan hun naam in een alliteratie. Ik neem mijn naam Laura als voorbeeld: lauwe Laura of leuke Laura. Teamlid nummer 1 noemt deze naam, in dit geval ben ik dat, en vervolgens is teamlid nummer 2 aan het woord, bijvoorbeeld Gabrielle, zij kan dan zeggen: grappig Gabrielle. Vervolgens moet team lid nummer 2 naast haar eigen naam te noemen ook de naam van teamlid nummer 1 noemen. Zo gaat het noemen van de namen met bijvoeglijk naamwoord door tot de hele kring zijn naam heeft opgenoemd en de laatste van het team alle namen van 1 tot en met het laatste lid van het team heeft opgenoemd. Op deze manier leren de leden goed hun namen onderling kennen. Verder zijn er nog spelletjes met behulp van attributen. Een voorbeeld van deze manier voor Teambuilding spelletjes jeugd is een spel waarbij gebruik wordt gemaakt van een touw. Elk teamlid krijgt een touw om de enkel gebonden, hier zit ongeveer een meter touw tussen. Vervolgens zit er weer iemand met zijn enkel aan het touw vast. Zo zitten alle leden aan elkaar vast. Het idee is dat alle leden tegelijkertijd proberen op te staan en gaan lopen. Hierbij is het belangrijk dat iedereen goed op elkaar let en op de timing let. Het afstemmen van het looptempo hierbij moet gezamenlijk gaan anders zullen sommige teamleden omvallen. Tot slot is het gemeenschappelijk oplossen van een probleem ook een manier tot het versterken van teambuilding. Bijvoorbeeld in de vorm van een speurtocht. Door middel van verschillende vragen moeten de teamleden onderling tot een antwoord komen. Hierbij moet een antwoord onderling afgestemd worden en is het belangrijk dat naar elkaar geluisterd wordt om tot een concreet antwoord te komen.

Teambuilding spelletjes scouting

Het volgende punt dat aan de orde komt is: teambuilding spelletjes scouting. Verschillende soorten spelletjes die bij scouting worden toegepast om tot een goede samenwerking te leiden zijn: vlotten bouwen, knopen leggen en het bouwen van boomhutten. Bij het bouwen van vlotten zijn verschillende materialen nodig. Allereerst is het van belang dat deze materialen gezamenlijk verzameld worden. Hierbij moet als eerste teambuildingspunt gecoƶrdineerd worden wie wat haalt. Daarop volgt het in volgorde leggen van de benodigde spullen. Meestal is het handig om een leider aan te stellen. Diegene geeft leiding aan het team. Om tot een leider te komen, moet eerst gestemd worden of op een andere manier overeengekomen worden wie de leiding op zich zal nemen. De uitvoering bij het maken van het vlot is het volgende punt. De leider zal deze procedure coƶrdineren. Een ander spel wat dagelijks gebruikt op scouting om de teambuilding te versterken is het leggen van knopen. Hierbij is als enige materiaal touw nodig en iemand die het uitleggen van de knopen kan verzorgen. Waarom wordt teambuilding versterkt door knopen leggen? Door uitleg die verschaft wordt, kunnen leden van het team onderlinge afstemming bereiken hoe de knoop te leggen en elkaar uitleggen wat de bedoeling is. Samenwerking is hierbij van belang om ervoor te zorgen dat iedereen de knopen op een juiste manier kan maken. Tot slot is het bouwen van boomhutten een goede manier om de teambuilding te versterken. Ook hier zijn verschillende materialen voor nodig en coƶrdinatie is zeker een punt die zeer belangrijk is voor een goede uitvoering.

Teambuilding opdrachten

Het derde punt dat ik wil behandelen is het bevorderen van teambuilding met behulp van opdrachten. Denk hierbij aan een popquiz of geschiedenisquiz. De quizmaster zal verschillende opdrachten voor leggen en het is de bedoeling dat de leden van een team de antwoorden gezamenlijk weten te vinden. Bij een popquiz worden verschillende muziekfragmenten te horen gebracht en elk team moet onderling bepalen wat het juiste antwoord op de vraag is, met andere woorden wie is de artiest van het nummer, hoe heet het nummer, wie is de producer. Het team die uiteindelijk de meeste antwoorden goed heeft, heeft gewonnen, wat uiteindelijk weer de teambuilding zal versterken.

Teambuilding oefeningen

Punt vier is teambuilding oefeningen. Denk aan gymnastische oefeningen of oefeningen in de vorm van een dans. Door samen een dans te leren is communiceren van belang. Communicatie komt onder andere naar voren in het leidinggeven. EĆ©n iemand wordt aangesteld om een bepaalde dans uit te leggen aan zijn teamleden. De teamleden van het team moet de opgegeven uitleg proberen uit te voeren. Vervolgens wordt de dans meerdere malen voorgedaan en geoefend tot er een goede uitvoering mogelijk is. Ook gymnastische oefeningen zijn hiervan een goed voorbeeld. EĆ©n iemand doet bepaalde oefeningen voor, de rest van het team doet deze bewegingen na. Worden verschillende oefeningen achter elkaar goed uitgeoefend dan zorgt dit voor een teamsfeer. Er is immers gezamenlijk een bepaald doel bereikt: het kunnen uitvoeren van een dans, het samen uitvoeren van een gymnastische les.

Teambuilding tips

Punt vijf is teambuilding tips. Door elkaar tips te geven over het vormen van een goede teambuilding kunnen deze ook vanuit de theorie in de praktijk ingezet worden. Goede teamteambuilding tips zijn bijvoorbeeld: goed naar elkaar luisteren, elkaar uit laten praten en hetgeen wat gezegd worden daadwerkelijk opnemen en hierop reageren. Vaak komt het binnen groepjes voor dat er niet naar elkaar geluisterd wordt of er wordt door iemand heen gepraat wanneer iemand iets probeert te zeggen. Dit is niet bevorderend voor de groepssfeer aangezien iemand zich niet verbonden/geaccepteerd met de groep voelt. Ook is het erg belangrijk dat er wat gedaan wordt met hetgeen dat wordt gezegd. Als iemand uit een team wat zegt maar er wordt verder niet op gereageerd kan dit overkomen als desinteresse of respectloos overkomen.

Kennismakingsspelletjes

Het een na laatste punt wat ik zal behandelen is: kennismakingsspelletjes. Dit punt heb ik al eerder in het eerste punt van dit essay behandelt in de vorm van naamspelletjes, maar ik zal nog een ander voorbeeld geven, namelijk: krantenmeppertje. Alle leden van een team zitten in een kring en een lid van het team krijgt een krant in zijn handen. Degene die de krant in zijn handen heeft, krijgt een naam te horen. De opdracht is vervolgens dat de krantenmepper degene moet meppen met de krant waarvan de naam wordt genoemd. Zodra degene waarvan de naam is genoemd gemept is met de krant, moet deze de krant overnemen en weer een teamlid meppen zodra zijn of haar naam genoemd wordt.

Samenwerkingsspelen

Tot slot: de samenwerkingsspelen: ook deze heb ik al eerder in dit essay behandeld. Het voorbeeld dat ik toen heb genoemd is estafette. Een ander samenwerkingsspel kan zijn het oplossen van een puzzel of rebus. In de puzzel zitten verschillende opdrachten verwerkt en hiervoor is kennis nodig. Door middel van het inzetten van verschillende teamleden en hun kennis kan tot een oplossing gekomen worden. Naast een puzzel of rebus is ook het maken van een liedje een goed spel om de samenwerking binnen een team te bevorderen. Eerst moet een melodie bepaald worden en aan de hand van de melodie kan een tekst geschreven worden.
Aan de hand van alle bovenstaande genoemde punten kan goed gewerkt worden aan het bevorderen van het centrale onderwerp: Teambuilding spelletjes jeugd.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: