Communicatie Oefeningen

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Communicatie oefeningen verbeteren uw team!

Tijdens de communicatietraining wordt er gebruik gemaakt van verschillende communicatie oefeningen om het team te stimuleren, enthousiasmeren en in beweging te zetten. De communicatie oefeningen maken het een leuke en leerzame training. Bekijk hier de communicatietraining om een idee te krijgen van de verschillende communicatie oefeningen!

communicatie oefeningen

Communicatie oefeningen in het algemeen

Het woord communicatie is afgeleid van het Latijns woord communicare. De betekenis van communicare is iets gemeenschappelijks maken. Communicatie is dan ook een breed begrip, communicatie is mogelijk in verschillende vormen zowel verbaal als non verbaal. Simpel is gezegd is communicatie eigenlijk het uitwissel van informatie, door op elkaar te reageren. Om te zorgen dat een boodschap altijd goed over komt zijn er oefeningen en trainingen om dit proces te waarborgen. Er zijn veel verschillende oefeningen en trainingen mogelijk om de communicatie te verbeteren. Communicatie oefeningen en communicatietrainingen kunnen worden gedaan tijdens een vorm van teambuilding.

 

Communicatie oefeningen als teambuilding

Communicatie oefeningen maken vaak deel uit van communicatietrainingen. Communicatietrainingen kunnen weer deel uit maken van teambuilding. Door het samen volgen van trainingen als teambuilding komen collega’s beter achter elkaars persoonlijkheden en kunnen collega’s daarom beter inschatten. Communicatietrainingen als teambuildingen kunnen op verschillende wijzen worden uitgevoerd. Communicatietrainingen kunnen samen met andere trainingen op kantoor worden gedaan, waar onder andere de theoretische kant van communicatie wordt belicht. Een meer praktische benaderingen voor communicatietrainingen is ook mogelijk. Dan kunnen er voor teambuilding verschillende trainingen worden gedaan met verschillende soorten communicatie oefeningen.
Communicatieoefeningen die worden geleerd tijdens trainingen en teambuilding kunnen ook worden geoefend na afloop van de communicatietrainingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om af te spreken met een groep collega’s om een keer in de maand zelfstandig verschillende communicatie oefeningen en andere trainingen op het werk met elkaar te doen. Zo worden niet alleen de capaciteiten van de medewerkers vergroot maar wordt er tegelijkertijd ook weer aan een vorm van teambuilding gedaan. Collega’s leren elkaar weer op een andere manier kennen, vergeleken met het dagelijkse werk.

Communicatie oefeningen en trainingen

Zoals aangegeven maken communicatie oefeningen deel uit van communicatietrainingen. Er zijn veel aspecten van communicatie waar men op kan oefenen tijdens een communicatietraining. Zo kan er geoefend worden op het oplossen van een conflict. Wanneer medewerkers onderling of met hun leidinggevende een conflict hebben is het belangrijk dat dit op een goede manier wordt opgelost. Het is daarbij zaak om te zorgen dat er heldere communicatie is, zodat het voor iedereen duidelijk is hoe de zaken ervoor staan. Wanneer er duidelijkheid is zal dit er onder andere voor zorgen dat een conflict niet snel escaleert. Daarnaast is het belangrijk om op een juiste manier gesprekken te hebben met de mensen die een conflict hebben. Dit kunnen lastige gesprekken zijn, maar het is belangrijk dat er op een goede manier gecommuniceerd wordt. Een ander aspect waarop geoefend kan worden is het geven van feedback. Bij het geven van feedback is het belangrijk dat het opbouwend is en dat er zowel positieve als ontwikkel punten worden gegeven. Andere communicatie oefeningen kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op het omgaan met andere culturen of het goed uitvoeren van een functionerings of beoordelingsgesprek. Dit zijn echter maar een aantal specifieke communicatie oefeningen, in totaal zijn er teveel verschillende trainingen en oefeningen om allemaal te beschrijven. Verschillende oefeningen kunnen ook gecombineerd worden in één communicatietraining. De oefeningen kunnen zoals aangegeven ook onderling worden geoefend. Dit zorgt niet alleen voor een verbetering van de communicatieve kwaliteiten, maar is ook nog eens vorm van teambuilding.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: