Communicatietrainingen

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Communicatietrainingen speciaal voor uw team!

De communicatietrainingen van Train je Team hebben een betere samenwerking, communicatie en uiteindelijk een vergroot vertrouwen tot doel. De professionele trainers weten hoe de knelpunten binnen een team weggenomen kunnen worden en hoe de medewerkers nader tot elkaar kunnen komen. Bent u geïnteresseerd in een van onze communicatietrainingen? Vraag hier een kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek aan!

communicatietrainingen

Communicatietrainingen: de teambuilding die het bedrijf op weg helpt!

Communicatie is van essentieel belang in alle menselijke interactie. De mens communiceert op veel meer niveaus dan we gemiddeld denken: de inhoud van het gesprokene of geschrevene is belangrijk, maar zegt lang niet alles. Presentatie en lichaamstaal- en houding zijn van belang. De toon van een boodschap drukt tussen mensen uit hoe de relatie licht, of hoe degene die spreekt daar bijvoorbeeld over denkt. Overtuiging en beïnvloeding spelen een rol en de opvattingen van de mensen tussen wie gecommuniceerd wordt: een aspect van ‘macht’ komt in zicht: kan er invloed worden uitgeoefend? Een communicatietraining kan alle lagen van de communicatie blootleggen en de deelnemers van de training bewust maken van meer aspecten van communicatie dan dat ze tot nog toe voor mogelijk hadden gehouden. Communicatietrainingen geven een bedrijf de kans effectiviteit en succes te vergroten door de communicatie door en tussen medewerkers, leidinggevenden en directie aan te scherpen en op een hoger plan te tillen. Mondelinge, maar ook schriftelijke communicatie komt aan bod, met een extra nadruk op communicatie via het internet. Iedereen communiceert en iedereen profiteert daarom van betere communicatie. Betere communicatie onderling, maar ook communicatie naar de klanten toe, zal zich vertalen naar een goed lopend bedrijf met groot succes, waar tevreden medewerkers werken en waar klanten en partners graag zaken mee doen.

Communicatietraining: het belang van communicatie verwoord en aangeleerd

Goede, scherpe communicatie is van een dergelijk groot belang voor elk bedrijf en elke organisatie, dat communicatietrainingen voor niemand een overbodige luxe zijn. De communicatie wordt aan de hand van toonaangevende en recente theorieën en inzichten ontleed en met de deelnemers samen geanalyseerd. Ook is het goed om in een communicatietraining in te gaan op de specifieke (werk)situatie van de deelnemers. Wat maakt helder communiceren moeilijk en hoe komt dat? Wat vindt ieder zelf belangrijk in communicatie en waar liggen bij ieder uitdagingen tot verbetering? Waar zien de deelnemers sterke en zwakke punten bij elkaar? Gekeken moet ook worden naar kernachtig een boodschap formuleren teneinde bondige en heldere communicatie te bewerkstelligen. In de communicatietraining is het interactieve aspect van groot belang. De theorie wordt dan ook meteen in de praktijk gebracht door met elkaar oefeningen en rollenspellen te doen. De manier van werken blijkt het meest effectief. Mensen worden bij de les gehouden en aangemoedigd actief mee te doen. Hierdoor is het leereffect het grootst en wordt de boodschap van communicatietrainingen het best overgebracht: “Hoe verbeter ik mijn communicatie?”

Communicatietrainingen als teambuilding

Communicatietraining is een effectieve manier van het vergroten van ieders vaardigheden, maar is door de interactie ook zeer geschikt als teambuilding. Het is niet voor niets dat communicatietrainingen hoog in de lijst van teambuildingsactiviteiten staat: leerzaam en goed voor de onderlinge verhoudingen door feedback en aanmoediging. Uiteraard kan een dergelijke teambuilding gezellig worden afgesloten met een etentje of borrel, waar het geleerde nog eens wordt besproken en geëvalueerd. Communicatietrainingen zijn geschikt voor elke organisatie in elke branche, omdat binnen elke bedrijfstak gecommuniceerd wordt teneinde zo goed mogelijk het betreffende werk te doen of het product zo effectief mogelijk te verkopen. Communicatietraining werkt en helpt de bedrijfseffectiviteit te vergroten.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: