Communicatie Opleiding

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Een communicatie opleiding helpt uw team vooruit!

De communicatietraining biedt een team de mogelijkheid om de onderlinge communicatie en samenwerking te verbeteren. Tijdens de communicatie opleiding krijgen de deelnemers middelen aangereikt om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen. Bekijk onze communicatie opleiding voor meer informatie en vraag vrijblijvend een offerte aan!

communicatie opleiding

Smeerolie van menselijke interactie

Voor goede, effectieve en doelgerichte communicatie is het nuttig jezelf als professioneel individu te laten scholen in de juiste onderdelen van alles wat met communicatie te maken heeft. Dit werkt heel goed middels een communicatietraining. Een communicatie opleiding zal je namelijk als privé-persoon, maar als het goed is met name ook als professional, helpen om je werk beter en efficiënter uit te voeren. Communicatie is de smeerolie van alle menselijke interactie, en is daarom ultiem belangrijk voor elk bedrijf, elke werknemer, werkgever en klant. De relaties worden erdoor bepaald en het succes van de bedrijfsvoering worden erdoor vormgegeven. Een communicatie opleiding werpt dus direct vruchten af en is tegelijkertijd een goede investering in alle toekomstige relaties en contacten. Communicatie opleidingen zijn er in alle vormen en maten, waarbij het verstandig is te starten met een communicatietraining.

Een communicatie opleiding als teambuilding

Voor een teambuilding of bij bedrijfstrainingen is een communicatie opleiding een goede bezigheid: er wordt samen gewerkt aan goede communicatie, wat voor een groep medewerkers van een bedrijf een perfecte manier is om met elkaar bezig te zijn en tegelijkertijd elkaars vaardigheden, kennis en kunde aan te scherpen. Dit werkt versterkend voor de teamgeest en helpt om elkaar in een ander daglicht te bezien dan op de dagelijkse werkvloer. Men moedigt elkaar aan elkaars talenten te versterken en durft zichzelf voor de groep kwetsbaar op te stellen en de eigen vaardigheden op gebied van communicatie onder ogen te zien en te verbeteren. Dit is een waardevolle ervaring voor alle deelnemers.

Communicatie opleiding als bedrijfstraining

Een communicatietraining is erop gericht hands on te kijken naar de actuele communicatiestromen en –vragen binnen het bedrijf dat de cursus volgt. De communicatie opleiding wil ondersteunen bij verbetering en stroomlijning, en is perfect geschikt voor een algehele evaluatie van de stand van zaken binnen de onderneming. De cursisten gaan met de cursusleider in kaart brengen hoe de communicatie werkt binnen de eigen onderneming. Voor een bedrijfsuitje of bedrijfstraining is het dus aan te raden dat deelnemers van dezelfde afdeling of uit hetzelfde team komen. En natuurlijk werkt het het beste als iedereen het bedrijf van binnenuit kent en de zwakke en sterkte punten kan beschrijven. Er worden essentiële vragen gesteld over de communicatie in het bedrijf. In welke gelederen is goede communicatie van vitaal belang? Wat zijn de soorten communicatie die aan bod komen? Dit kan klantcontact zijn dat één op één is, of digitaal, telefonisch of communicatie per papier. Dit kan ook contact zijn tussen medewerkers onderling, communicatie in het kader van samenwerking is een apart soort communicatie waar de opleiding of training op kan focussen. Verder kan de communicatie van bedrijfsleiding naar medewerkers aan bod komen, waarin ook crisiscommunicatie en positieve feedback in de vorm van frequente functionerings- en beoordelingsgesprekken genoemd worden. Als in kaart is gebracht waar goede en minder goede punten liggen, wordt de communicatie opleiding aangegrepen om te bekijken waar en vooral hoe verbeteringen moeten worden aangebracht. Daarom is de uitkomst van de communicatie opleiding: een geslaagde teambuilding en een verbeterde werksfeer.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: