Interne Communicatie

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Verbeter de interne communicatie met een teamtraining!

Voor een bedrijf is het van groot belang dat de interne communicatie soepel verloopt. Goede interne communicatie heeft immers een betere samenwerking, ontspannen werksfeer en hoge productiviteit tot gevolg. Met onze communicatietraining leert het team binnen een dag of dagdeel om de interne communicatie te verbeteren. De deelnemers merken direct resultaat wanneer zij weer in teamverband aan de slag gaan. Bekijk hier onze communicatietraining en vraag een vrijblijvende offerte aan!

interne communicatie

Interne communicatie als motor van het bedrijf

Het kan niemand ontgaan dat interne communicatie enorm belangrijk is voor elk bedrijf. Er kan alleen goed gefunctioneerd worden als medewerkers en management goed geïnformeerd zijn over lopende zaken, zich sterk voelen staan als onderdeel van het bedrijf en wanneer iedereen elkaar op de hoogte houdt. Hoe deze interne communicatie verloopt is in elk bedrijf anders. Internet communicatie kan goed gestructureerd en via formele kanalen prima geregeld zijn, maar in sommige bedrijven is verbetering nodig. De communicatie loopt dan mogelijk niet vloeiend genoeg, of bereikt niet de juiste mensen. Het kan ook voorkomen dat het management of medewerkers zelf niet genoeg inzicht hebben in de noodzaak van goede interne communicatie. In dat geval kan een bedrijfstraining, teambuilding of gerichte communicatietraining uitkomst bieden. Een communicatietraining betekent met een kleine inspanning een grote verbetering verrichten, die bepalend kan zijn voor de toekomst van het bedrijf.

Communicatietraining als investering

Voor elk bedrijf is het belangrijk dat medewerkers, teamleden en management goed met elkaar overweg kunnen. Betrokkenheid, respect en communicatie zijn de sleutelwoorden om onderlinge verhoudingen positief en succesvol te houden. Om onderdelen van een organisatie beter te stroomlijnen zijn er diverse bedrijfstrainingen denkbaar. Voorbeelden zijn presentatietrainingen en trainingen voor digitale omgangsvormen. Wanneer er slecht gecommuniceerd wordt, heeft dit zijn weerslag in de bedrijfsresultaten, en dat is iets wat vooral voorkomen moet worden. Een communicatietraining zal een onderneming weer op het goede spoor zetten, wanneer er iets misloopt. De communicatietraining richt zich op theorie en praktijk van effectieve communicatie, en deelnemers zullen handvatten krijgen aangereikt die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse (werk-) omgeving. Onderdelen van de communicatietraining zijn het formuleren van een kernboodschap, onderzoek naar interne motivatie en opvattingen en taalvaardigheidsverbetering: taal is het middel om welke boodschap dan ook, over te brengen. Deelnemers zullen worden uitgedaagd hun eigen taalgevoeligheid onder de loep te nemen en daarmee aan het werk te gaan om zo effectiever, duidelijker, opener en eerlijker en vooral beter te communiceren. De interne communicatie op de werkvloer kikkert hier enorm van op.

Teambuilidng voor betere interne communicatie

Vele vormen van teambuilding zijn denkbaar ter bevordering van de onderlinge werksfeer, de betrokkenheid en de interne communicatie. Een communicatietraining is echter bij uitstek geschikt, omdat deze inzoomt op onderlinge verhoudingen en deze aan de kaak stelt. Ingeroeste patronen zullen worden opgebroken, en werknemers, teamleden en managementleden zullen kritisch naar zichzelf kijken teneinde de interne communicatie van het bedrijf te verbeteren. Deze training werkt ultiem goed als teambuilding omdat ze leerzaam is, uitdagend, en een beroep doet op onderling samenwerken en onderlinge eerlijkheid. Deelnemers zullen elkaar en zichzelf eerlijk moeten bekritiseren en aanmoedigen. Alleen op deze manier kan er werkelijk iets gedaan worden aan de manieren van communicatie die eenieder zich eigen heeft gemaakt. Een teambuilding is hiermee niet alleen een leuke, ‘andere’ en gezellige bezigheid (voor één dag of voor meerdere weken achtereen een dagdeel), maar bovenal leerzaam en goed voor het bedrijf als geheel. Iedereen profiteert daar uiteindelijk erg veel van: het bedrijf zal beter, gezonder en effectiever communiceren.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: