Non Verbale Communicatie

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Verbeter de non verbale communicatie in uw team!

Mensen denken vaak dat communicatie bestaat uit praten, telefoneren en e-mailen. Wat net zo belangrijk is maar vaak wordt vergeten, is de non verbale communicatie. Deze vorm van communiceren bepaalt in sterke maten hoe u overkomt op anderen en hoe u vervolgens wordt benaderd. Vooral mensen die intensief samenwerken binnen een team hebben veel baat bij een training waarbij aandacht wordt besteed aan non verbale communicatie. Bekijk hier onze communicatietraining en vraag een vrijblijvende offerte aan!

non verbale communicatie

Non verbale communicatie is belangrijk

Communicatietrainingen richten zich op alle mogelijk denkbare aspecten van communicatie. Communicatie is een zodanig breed begrip dat enorm veel aspecten er onder vallen, omdat het alle mogelijke manieren van gegevensoverdracht omvat. Dit spreidt zich uit van telegrammen tot gesprekken en geschreven woord tot redevoeringen. Een specifiek, maar niet onbelangrijk gedeelte van persoonlijke communicatie van mens tot mens is de non verbale communicatie, die een belangrijk onderdeel is van bijvoorbeeld gespreksvoering. Uit de non verbale component van communicatie wordt door mensen enorm veel informatie afgeleid en geconcludeerd, en bevat vaak een gedeelte van de boodschap die de spreker vooral tekstueel denkt over te dragen. Daarom zijn er speciale communicatietrainingen die op dit aspect inzoomen. Ook teambuilding kan op zo’n communicatietraining gestoeld zijn. De bedoeling is dan om als teambuilding activiteit samen te werken aan betere communicatie, en dan met name het non verbale gedeelte. Het te leren zien en
herkennen is een eerste stap naar betere interpretatie en evaluatie en bewustzijn van de eigen non verbale signalen. De communicatietraining werkt het best als mensen elkaar eerlijk en kritisch durven bekijken.

Non verbale communicatie in de communicatietraining

Verschillende aspecten van de non verbale communicatie worden door alle mensen onmiddellijk herkend: territoriumafbakening, lichaamshouding, spreken met de handen, mimiek en oogcontact. Als één of meerdere van deze aspecten te veel of juist te weinig worden ingezet, valt dat op bij anderen. Bij goede inzet van non verbale signalen kan de verbale boodschap erg gebaat zijn, omdat deze beter wordt overgebracht. Een communicatietraining met de non verbale communicatie als hoofdonderwerp kan de deelnemers er bewuster en vaardiger mee maken. Deelnemers zullen elkaar en de trainer observeren en opdrachten uitvoeren om de non verbale signalen te leren duiden en toepassen. Een oefening kan bijvoorbeeld zijn om te trainen met overdreven weinig of juist enorm veel oogcontact. Deelnemers moeten met elkaar praten met veel of weinig oogcontact, en zo bewust ervaren wat het effect ervan is op henzelf en de ander. De trainer zal tevens theoretische aspecten van non verbale communicatie overdragen en de nieuwste inzichten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek hiernaar kenbaar maken middels een presentatie. Tijdens dit kleine college non verbale signalen zal uiteraard gelet worden op de technieken tot overdracht die de trainer zelf toepast, en de trainer zal de deelnemers hier ook steeds bewust aan herinneren en op attent maken. Non verbale communicatie is namelijk zo impliciet en onbewust, dat vaak helemaal niet wordt stil gestaan bij deze manier van communiceren. Een communicatietraining helpt hierbij.

Goede non verbale communicatie voor een optimale werksfeer

De training non verbale communicatie is uitermate geschikt als activiteit voor een teambuilding. Zoals hierboven uitgelegd gaan deelnemers actief met de non verbale communicatietechnieken aan de slag, en desgewenst kan een trainer inspelen op de dagelijkse praktijk van een groep deelnemers. Zo kan
gekeken worden naar het werk dat zij uitvoeren of de problemen waar zij binnen hun professionele communicatie tegenaan lopen. De non verbale aspecten worden dan uitgelicht en verbeterd middels oefeningen en feedback.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: