Samenwerkingsspelen

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Samenwerkingsspelen voor een positief team!

Samenwerkingsspelen hebben tot doel om alle deelnemers binnen een team zo optimaal mogelijk te laten integreren. Samenwerkingsspelen zijn niet kinderachtig, daarentegen, het zorgt ervoor dat de groep vanuit een ontspannen en plezierige sfeer meer kan leren over communicatie en onderling vertrouwen. Bent u benieuwd welke training past bij uw team? Vraag hier een kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek aan!

samenwerkingsspelen

Zelfstandigheid-samenwerkingsspelen

Er bestaat deze tijden nogal verwarring. Zowel het begrip zelfstandigheid als het begrip teambuilding worden vaak geopperd als we vragen welke waarden van belang zijn bij enige juiste vorm van educatie. Maar beide waarden lijken tegenstrijdig. Velen hechten meer waarde aan het verkrijgen dan wel aanleren van zelfstandigheid. Zij leggen dan ook de focus op spellen die men leert het zelf op te lossen. Hierdoor zijn zij streng tegen het nieuwe initiatief: samenwerkingsspelen. De samenwerkingsspelen zijn te definiëren als een variatie van teambuilding spelletjes, te spelen om zodoende de deelnemers te leren om samen te werken met anderen. Sleutelwoord hierbij is het begrip teambuilding, alle spellen die de samenwerkingsspelen bevat zijn gericht op teambuilding activiteiten. Maar waarom zijn deze spelen onmisbaar, hoe komen zij tot uiting en wat voegen zij toe?
De spelen zijn van groot belang. Immers een mens behoeft in zijn of haar leven niet alleen op zichzelf vertrouwen, wij hebben ook onze medemens die ons van dienst kan zijn bij vele zaken. Dit begon al in het begin der tijden met de noodzaak tot voortplanting. Adam zonder Eva of een Eva zonder Adam is geen optie. Deze twee moesten wel samenwerking om de mensheid te creëren. Later begon men ook niet zomaar samen te leven in troepen en stammen. Men redde het niet alleen, men was eenzaam en zocht elkander op. En ook naarmate men zich meer en meer ging specialiseren op het gebied van voedsel, bleek men het niet als individu alleen af te kunnen. Geen persoon voorziet tegenwoordig zelf nog in zijn primaire levensbehoeften. De mensheid geniet groot voordeel doordat zij thans gebruik kan maken van elkanders talenten. Dus als men zich afvraagt waarom teambuilding, waarom de samenwerkingsspelen. Daarom dus, men kan als sinds het allereerste begin niet alleen overleven.

Samenwerkingsspelen-Teambuilding

Het doen van teambuilding opdrachten is basis van de samenwerkingsspelen. Een variatie aan spellen die gericht zijn op het vormen van een groepsband. Zodoende bestaat ook het onderdeel teambuilding koken. Dit onderdeel houdt in dat een groep van 2 tot eventueel 12 personen gezamenlijk een diner bereiden. Zij doen dit in één keuken, binnen een bepaalde tijd, zodat zij wel moeten samenwerken. Het menu wordt zo opgesteld dat het onmogelijk is om dit alleen klaar te spelen. Van belang is dan dat men door bespreken en aandachtig luisteren tot een logische taakverdeling komt, en dat men elkaar hier en daar corrigeert en aanmoedigt om zo met zijn allen, als één grote groep, een heerlijk diner te presenteren. Zulke teambuilding oefeningen komen aan bod bij de spelen. De spelen bestaan dan dus uit verschillende groepen van eenzelfde aantal deelnemers, die de variatie aan spellen speelt. Zij verzamelen, evenals bij de olympische spelen bijvoorbeeld, medailles. Die vergeven worden door een onpartijdige jury. En bij wijze van een medaillespiegel wordt dan bepaalt welk team het beste team heeft weten te vormen. Dit wedstrijdelement is ingevoerd omdat bekend is dat ons soort beter presteert en zich harder inzet als wij een doel hebben. En niets, maar dan ook niet lijkt zo belangrijk voor ons te zijn als winnen. De concurrentie die een wedstrijd met zich meebrengt, dreigt ons om beter te presteren. Want zoals zojuist vernoemd, wij mensen willen winnen.
Wanneer men bij google ‘Teambuilding wikipedia’ invoert, komt men bij een wikipedia pagina die nogmaals het belang van teambuilding benadrukt. Deze pagina legt ons uit wat de toevoeging van samenwerking voor de samenleving. Hoe wij door middel van het leren hiervan, wellicht grote problemen die op de huidige maatschappij zijn weerslag vinden zoals politieke disharmonie, kunnen verminderen of eventueel zelfs kunnen elimineren. Op deze wikipedia pagina staat ook een blauwe link, in de drie na laatste alinea, zin één, te vinden. Deze link staat aangegeven met de woorden teambuilding definitie. Mocht men dus de toevoeging van de samenwerkingsspelen nog niet geheel inzien, doet deze definitie daar wellicht nog verandering in brengen. Namelijk, samenwerking wordt beschreven als het fundament van onze samenleving. Wat in principe ook geen al te grote schok mag zijn, aangezien het woord ‘samen’ in beide begrippen voorkomt. De samenwerkingsspelen worden dan verder toegelicht als de weg die ons mens helpt datgeen te bereiken wat voor ons fundamenteel is namelijk een samenleving. En dit kan niet anders dan beaamt worden.
Het is echter wel begrijpelijk dat er frustratie bestaat over het feit dat het eventueel belangrijker is om zelfstandigheid voorop te stellen in de educatie. Het is immers wel zo dat men soms, of misschien zelfs vaak, zelf zijn dopjes moet bonen. Wij kunnen niet altijd alles voor elkaar voorkauwen en wij moeten als mensen, als individu, ook onze eigen doelen bereiken, op onze eigen manier, met onze eigen inzet en ons zelf alleen. Het zorgt totaal niet voor zelfvoldoening als men altijd maar op anderen moet bouwen en in het geheel helemaal niks als individu kan bereiken. Maar wat van belang is om te onthouden is dat de samenwerkingsspelen er niet op zijn gericht om men onzelfstandig te maken. Het idee is niet dat men afhankelijk wordt van zijn medemens. Deze twee waarden kunnen namelijk prima goed samen, naast elkaar, bestaan. Wij moeten alleen dan een derde les leren. Het juist toepassen van beide levenslessen. Men moet beschikken over het inzicht om in te zien wanneer welke les moet worden toegepast. Als wij kunnen inschatten wanneer wij iets zelfstandig moeten doen, en wanneer wij dat beter met een groep kunnen doen, dan is het enkel bevorderlijk om zowel zelfstandig te kunnen zijn als te beschikken over het talen om samen te werken.
Concluderend, kan men stellen dat de samenwerkingsspelen een initiatief zijn om een betere basis te creëren om samen te werken. Dit is van belang om een prettige samenleving tot stand te brengen. De samenwerkingsspelen zijn een variatie van teambuilding spelletjes, die worden georganiseerd om zodoende de deelnemers te leren om samen te werken met anderen. Van immens groot belang is teambuilding, een begrip dat zeer vergelijkbaar is met samenwerking. Het introduceren van deze nieuwe spelen is important omdat de mens altijd al heeft laten zien dat wij mensen, homo sapiens, het leven niet individueel succesvol kunnen doorlopen. Wij hebben de dokter, de supermarkt en het andere geslacht intens hard nodig. De spelen zullen zich uiten in een strijd tussen verschillende teams, of groepen genoemd, die het tegen elkaar opnemen in teambuilding activiteiten. Hierbij zal een jury punten uitdelen die dan weer leiden tot een medaille top drie. Brons, zilver, goud wel te begrijpen. En met al eerder genoemde medaillespiegel zal dan de ultieme winnaar worden bepaald. Dit is van belang, zoals toegelicht, omdat concurrentie een zeer sterke drijfveer is voor individuen en ook voor groepen van individuen die samenwerken natuurlijk. Het nut van de samenwerkingsspelen is dat wij als eenlingen in een samenleving werken. Deze zogenaamde samenleving is ontstaan door samenwerking en moet zo ook worden onderhouden. Wikipedia, de website die voor studenten rots in de branding is bij het inleveren van vrijwel elke opdracht voor zijn of haar studie, kan dit niet anders dan beamen. Deze website heeft namelijk een artikel gepubliceerd over het nut van de spelen die gebaseerd zijn op samenwerking. Verder hebben wij kunnen uiteenzetten hoe het irrelevant is om te stellen dat doordat zelfstandigheid van belang is, de spelen niet zouden moeten worden geaccepteerd. Laat staan te worden georganiseerd en daadwerkelijk moeten zullen plaatsvinden. Want zowel zelfstandigheid als teambuilding zijn kernwaardes die men acht te leren. Het enige waar dan moet worden opgelet is dat men over de vaardigheid beschikt om te kunnen bepalen welke waarde op welk moment gepast is. Wanneer moet men een doel zelf behalen en wanneer is het verstandiger om dit doel te behalen tezamen met andere individuen. Dit is echter iets dat gemakkelijk kan worden aangeleerd. Dus is het argument weerlegd. Bovenstaande leidt tot de conclusie dat de spelen leiden tot een betere samenleving.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: