Boek Energize

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Boek de energize training voor uw team!

Een team dat efficiënt werkt, vol energie en creativiteit zit en de nodige doorzettingsvermogen heeft, is natuurlijk de ideale werksituatie. Helaas werkt het team zo nu en dan niet optimaal. Onze energizers training geeft uw team de oppepper dat het nodig heeft. Boek daarom hier de energize training en ontvang een advies op maat!

boek energize

Gaan voor een optimaal resultaat

Vaak is het zo dat bepaalde, zowel werk als privé-gerelateerde, zaken niet goed uitgevoerd worden door bijvoorbeeld een gebrek aan motivatie of zelfvertrouwen, maar ook door een apatische houding. Deze gebreken of houdingen zijn dus belemmerend in het bereiken van een optimaal resultaat. Daarom bestaat het boek Energize, een boek dat bol staat met methodes en tips om mensen, maar ook groepen, te motiveren of juist te steunen.

Boek energize – boekinhoud

Het Energizers boek is een boek waarin verschillende Energizers oefeningen staan. Dit zijn speciale oefeningen/methodes specifiek bedacht voor problemen die kunnen ontstaan bij energieloze mensen. Denk hierbij dus aan mensen die gedemotiveerd zijn hun doel te bereiken of zij die niet genoeg zelfvertrouwen bezitten om zo hoog te grijpen. Het aanbod in diversiteit aan energizers oefeningen in het boek Energize is enorm groot. Dit is mede noodzakelijk doordat de problemen vaak erg specifiek van aard zijn en daarom ieder een andere behandeling vereisen.

Boek energize – voorbeelden

Toch zijn er wel een aantal generalisaties van de methodes aan de duiden. Hiervoor moet u wel eerst onderscheid maken binnen de doelgroep van uw behandeling. Enkele manieren of methodes om mensen op te beuren of een hart onder de riem te steken zijn natuurlijk niet hetzelfde wanneer u te maken heeft met een groep mensen of juist met een individu. In een groep mensen kan bijvoorbeeld een erg sterk gevoel van apathie heersen dat er moeilijker uitgaat dan bijvoorbeeld een apatische houding bij een enkeling. Eerst zullen de methodes voor het motiveren of steunen van individuen uitgelegd worden, waarna overgegaan zal worden op de iets algemenere, collectievere manieren om groepen aan te sporen.
Om een individu even een hart onder de riem te steken zijn bijvoorbeeld complimenten of schouderklopjes vaak al een goede manier om succes te boeken. Deze kleine gestes kunnen wel degelijk een groot verschil in iemands houding en visie bij bepaalde zaken.
Bij groepen mensen heeft u vaak te maken met een collectief bewustzijn, als het ware. Dit komt doordat mensen zich vaak conformeren naar de normen en waarden binnen een groep. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de enigszins zwakkeren van geest zich proberen vast te klampen aan de sterkeren binnen een groep. U dient hierin onderscheid te maken wanneer u met een dergelijke groep te maken heeft. Enkele manieren om dit collectieve bewustzijn weer te motiveren en enerveren zijn bijvoorbeeld de volgende: beloof de groep een beloning nadat ze hun taak hebben volbracht. Vaak wekt de simpele gedachte van een compensatie voor gedane moeite al een goede drijfveer om beter te presteren. Ook is het van belang dat u de groep met u meekrijgt, enerveer de groep en u zult een groter enthusiasme opwekken wat vervolgens weer leidt tot en beter eindresultaat. Een herinnering aan het uiteindelijke doel, hoe ver dit ook moge zijn, is vaak ook een goede manier om weer zelfvertrouwen en motivatie te wekken bij energielozen (groepen) mensen. Dit is dus zowel toepasbaar op individuen als groepen.

Boek energize – onderwijs

Energizers zijn natuurlijk ook van toepassing in het onderwijs, een plek waar weinig motivatie of inzet zich meteen uit in de resulaten van bijvoorbeeld proefwerken of voordrachten. Energizers voor in de klas zijn dus ook een onderdeel van boek Energize. De subsecties ‘Energizers basisonderwijs’ en ‘Energizers voor kinderen’ zijn dan ook goed gevuld met methodes gepast voor deze doelgroepen. U kunt zich dan ook wel inbeelden dat deze methodes speciaal toegespitst zijn op het jeugdige brein.

In het kort kan dus samengevat worden dat het boek Energize een goed middel is om een apatische houding, een gebrek aan zelfvertrouwen of demotivatie te verhelpen. Het boek Energize is dus op een breed scala aan problemen toepasbaar en zorgt nét voor dat extra beetje energie daar waar een goed resultaat gewenst is.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: