Teambuilding Spel

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Maak van teambuilding een spel!

Een teambuilding training bij ons is behalve heel leerzaam ook ontzettend leuk om met elkaar te doen. Teambuilding bevordert het onderlinge begrip en vertrouwen en verbetert de communicatie binnen de groep. Aan de hand van spel opdrachten leren de deelnemers elkaar tijdens de teambuilding weer beter kennen. Bent u op zoek naar een teambuilding met spel? Bekijk onze creatieve teambuilding en vraag een vrijblijvende offerte aan!

teambuilding spel

Samenwerken met teambuilding spel

De mens is een sociaal wezen. Vanuit ons sinds de neanderthalers aanwezig instinct is samenwerking nodig om te overleven in de barre wildernis van ons bestaan. Al sinds wij als mensenras op twee benen staan is de neiging tot gezamenlijke actie bij ons ingebakken. Door de eeuwen heen is dit instinct geenszins verdwenen of vervaagd; integendeel, in steeds grotere en complexere vormen vindt deze groepsgewijze actie plaats. In onze hedendaagse geĆÆndividualiseerde samenleving blijft deze neiging zeker aanwezig, daarentegen wel in radicaal andere vormen dan voorheen. Waar de hiĆ«rarchisch geordende koninkrijken van de Middeleeuwen de maatschappelijke rollen duidelijk en vrij onveranderlijk waren, is het huidige klimaat er niet naar om iedereen glasheldere posities toe te bedelen. Talloze clubjes, besturen, organisaties, gezelschappen en andere groepen, waar men het ene moment onbeduidend lid is en het andere de dienst uitmaakt aan de top van de maatschappelijke ladder staat, kenmerken het huidige sociale landschap. Daarbij is het element van overleven is bij vele bewoners van deze planeet niet langer aanwezig. Echter bedrijfsmatige organisatie en teambuilding spelen een niet te overschatten grote rol in de sociale, politieke, en economische sferen van onze informatiemaatschappij.

Teambuilding spel-activiteiten

Op een totaal ongerelateerde noot, teambuilding spel je als een woord, als je niet als een op Engels gefixeerde taalbarbaar versleten wilt worden die te pas en te onpas overal maar woorden door middel van spaties in tweeƫn of zelfs in drieƫn hakt. Ik hoop dat de lezer mij deze nogal onverwachte taalkundige toevoeging vergeeft, maar correcte spelling is een cruciaal onderdeel van een geslaagd schrijven. Vooral spaties tussen woorden kunnen nog al eens ergernis opwekken wanneer een verkeerd gebruik door luiheid veroorzaakt is.
Verdergaand op de reflecties over samenwerkingsverbanden in de contemporaine lage landen dient ook opgemerkt te worden dat teambuilding oefeningen essentieel zijn om het zeer hoge niveau van organisatie dat wij inmiddels bereikt hebben enige continuĆÆteit te geven. Een teambuilding spel kan een speelse ontspannen manier zijn om een groep diverse mensen, in de private dan wel publieke sector, tot een hecht verband ofwel team te vormen om zo het doel dat hun organisatie of bedrijf voor ogen heeft op betere wijze vorm te geven. Deze ludieke doch nuttige activiteiten kunnen een spectrum van vormen aannemen. Er zijn natuurlijk de overbekende varianten van vlotten bouwen, bruggen construeren, gezamenlijk varen in een boot en dergelijke, maar ook meer originele zaken verdienen de aandacht. De uitspattingen van Emiel Ratelband mogen hier zeker genoemd worden, die menig vergrijsde manager uit de tent lokte door op gloeiend hete kolen te lopen zichzelf luid tjakka roepend zijn lang verloren jeugdige moed weer in zich op laat komen. Na enige ervaringen met dit soort rariteiten kan ik omtrent teambuilding tips uitdelen die menig bedrijfsuitje ten goede zullen komen. Ten eerste dient er te allen tijde rekening gehouden te worden met de leeftijd van de deelnemers in het teambuilding spel in kwestie. Een jong persoon wil bijvoorbeeld nog al eens op fysiek vlak uitgedaagd worden, en kan daarin ook op de hulp van zijn leeftijdsgenoten rekenen. Helaas willen ouderen nog al eens de kat uit de boom kijken als er in de teambuilding opdrachten worden gegeven die al te veel van hun versleten lichamen vragen. Ook moet in tijden van globalisering de toekomstige teambuilder goed op de hoogte zijn van eventuele taalbarriĆØres: de activiteiten die op verbaal vlak veel van een deelnemer eisen dienen dan vermeden te worden.

Teambuilding spel-Henry Ford

Reeds zijn er mensen mij voorgegaan die het belang van een goed teambuilding spel pleegden te benadrukken. Zoals de welbekende pionier op het gebied personenautoā€™s Henry Ford reeds tweeĆ«nvijftig jaar geleden pleegde te zeggen:
ā€œComing together is a beginning.
Keeping together is progress.
Working together is success.ā€
Hoewel dit citaat al tientallen jaren oud is, en de heer Ford reeds is overleden, is er natuurlijk niets veranderd aan de volledige waarheid van deze groep zinnen. Deze stappen van samenwerken werkten toen, werken nu en zullen nog tot het eind der tijden gelden voor ieder die aspireert om zijn collegaā€™s of ondergeschikten aan te sporen tot het beter bereiken van de belangrijke of minder belangrijke doelen die men heeft gesteld. En welk smeermiddel om samen te werken en te denken is effectiever dan een psychologisch verfijnd teambuilding spel? Niets, kan ik u nu wel vertellen. De parallellen met de lopende band industrie reiken verder dan wijze woorden. Een paar kenmerken van de massaproductie komen overeen met die van een succesvol teambuilding spel. Zo speelt iedereen die meedoet een andere rol die, ondanks het op het eerste oog zeer uit elkaar lopende activiteiten, toch door middel van gestroomlijnde samenwerking tot een succesvol eindproduct kan leiden. Ook moet niet vergeten worden dat de introductie van deze mechanische innovaties een enorme impuls gaven aan de economie in die tijd, met de bijbehorende positieve en negatieve gevolgen voor samenwerkingsverbanden in die tijd. Ook de diverse bovengenoemde teambuilding ideeen zullen ongetwijfeld op de korte of lange termijn hun steentje bijdragen aan de vaderlandse economie. Niet voor niets legde de heer Ford zoveel nadruk op het samen werken, hij lijkt met deze doeltreffende korte zinnen aan te geven dat doelloze samenwerking niet nastrevenswaardig is. Blijkbaar stond productiviteit niet geheel verrassend hoog in het vaandel bij deze held uit het laat industriĆ«le verleden. Maar laten we niet te lang stil staan bij de woorden van mastodonten uit een vervlogen tijd. Ook de jongere generaties, die immers de toekomst vormen en daarom zeker ook niet vergeten moeten worden, dienen door teambuilding spelletjes deel te worden van deze belangrijke manier van groepsvorming. Als deze teambuilding activiteiten kinderen ook nog kunnen behagen zal de impact des te groter zijn daar de lessen door de generaties gedragen zullen worden en ze altijd in hun achterhoofden zullen achterblijven. Het is mijn overtuiging dat veel politiek gekrakeel die tegenwoordig via de massamedia ons ter oren komt tot gebrekkige communicatie tussen de leden van de oudere generaties te herleiden valt. De diverse Haagse politici zouden eens samen een mooi vlot moeten bouwen waarop samen een woest stromende rivier overgestoken moet worden: mijn verwachting is dat de ingebeelde politieke verschillen tussen de verschillende partijen zullen verbleken en er een nieuwe koers ingezet zal worden die ruimte zal bieden aan personen van welke achtergrond of overtuiging dan ook. Het is daarom dan ook tijd voor een herwaardering van het o zo belangrijke teambuilding spel dat de toekomstige voorgangers van Nederland op vele vlakken vooruit zal helpen.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: