Teambuilding spelletjes voorbeelden

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Boek hier de beste Teambuilding voor uw Team!

Tijdens onze teambuilding spelletjes staat het team centraal om zich te ontwikkelen op het gebied van onderlinge communicatie en groepsgevoel! Vraag een kosteloos adviesgesprek aan en bekijk verschillende teambuilding spelletjes voorbeelden.

teambuilding spelletjes voorbeelden

Teambuilding spelletjes voorbeelden voor verschillende teams

Teams, overal worden teams gevormd. In het dagelijks leven heb je sportteams, je hebt de teams tijdens het werk die ervoor moeten zorgen dat het werk met perfectie wordt uitgevoerd. In het teamverband draait het allemaal om samenwerking. Zonder samenwerking en goede communicatie is het niet mogelijk een sterk op zichzelf staand team te vormen. Een team moet op elkaar kunnen steunen en elkaar blindelings kunnen vertrouwen. Samen sta je sterker dan alleen! Om de teambuilding te stimuleren zal ik paar teambuilding spelletjes voorbeelden geven. Groepsspelletjes die als doel hebben de samenwerking te stimuleren zijn het effectiefst. Zoals de teambuildings activiteiten zoals vlotbouwen en touwtrekken. Beide van deze teambuildings opdrachten zorgen ervoor dat de teamleden gedwongen zijn naar elkaar te luisteren, voorstellen te overwegen en samen tot de perfecte mix van verschillende initiatieven te komen.

Teambuilding spelletjes voorbeelden – Waarom?

Waarom teambuilding eigenlijk? Teambuilding zorgt ervoor dat een groep die nog niet bestaat uit ervaren en betrouwbare teamleden zich ontpopt tot een waar, hecht pact. Mensen die elkaars sterke en zwakke punten kennen en elkaar op deze punten aanvullen, elkaar door en door kennen, en die ook voor elkaar klaarstaan in de barre tijden. Deze versterking van de teambuilding, zeker in een nieuw en beginnend team, kan in gang worden gezet door de teambuilding spelletjes. Zo zijn er spelletjes waar je bijvoorbeeld samen muziek kunt maken om de communicatie te verbeteren, of je kunt een dialoogspel doen om het inlevingsvermogen van het team te vergroten.
Als een van de teambuilding spelletjes voorbeelden het spel, ‘undercover’. Hierbij wordt een spel gespeeld met verschillende teams. Ieder team heeft een teamleider en in ieder team zit een spion die niet voor jouw team speelt om te winnen maar juist om te verliezen. Het is de bedoeling er achter te komen wie dat is zodat je het spel wint. Als je denkt te weten wie het is, moet je dit geheim houden. Pas op het eind van het spel is de ontknoping.

Teambuilding spelletjes voorbeelden – The Survival Game

Een andere optie voor teambuilding spelletjes voorbeelden is ‘The Survival Game’. Hierbij leg je een hindernis baan af met allemaal verschillende valkuilen. Het is de bedoeling dat dit met 2 groepen tegen elkaar wordt gedaan, het gaat erom wie zo snel mogelijk het parcours heeft afgelegd. Vanwege de raadsels verschillende puzzels en de zware en spannende beproevingen wordt het samenwerkingsverband uitermate goed getest. De een is geestelijk sterker de ander is beter in de fysieke onderdelen het is dus van belang dat er een balans wordt gevonden en elkaars zwakke punten worden aangevuld. Dit spel heeft een ‘expeditie Robinson’ achtig karakter. En is uitermate geschikt voor bedrijfsuitjes of voor verenigingsactiviteiten.

Niet alleen deze teambuilding spelletjes voorbeelden worden gebruikt om elkaar dichter bij elkaar te brengen. Ook worden rituelen uit het dagelijks leven gebruikt als teambuilding oefeningen. Als voorbeeld teambuilding koken. Dit gebeurt elke dag in het dagelijks leven. Maar er wordt nooit bij stil gestaan dat dit ritueel tot versterking van de teambuilding kan leiden. Als een groep met mensen zo samenwerkt dat een mooie tafel staat, rijkelijk gevuld met eten, zijn de leden niet alleen trots op hun teamgenoten, maar ook het zelfvertrouwen stijgt. De trots die daarbij vrijkomt door de zelf geleverde prestatie, zorgt ervoor dat de teamleden het werken in groepsverband meer gaan waarderen.

Teambuilding spelletjes voorbeelden – Progressie

De teambuilding definitie luidt als volgt: “Een team is een groep mensen die werken aan een gezamenlijk gemeenschappelijk doel, waarbij ze voor het resultaat van elkaar afhankelijk zijn. Doelgerichtheid, samenwerking en motivatie zijn daarbij belangrijke steekwoorden. Teambuilding is een methode, een continu proces om een gezamenlijk doel zo goed mogelijk te halen.” Dit is de definitie van teambuilding wikipedia aangeeft.

Teambuilding is een term die je veel hoort binnen bedrijven en organisaties. Steeds meer bedrijven hebben het moeilijk, winstcijfers worden bijgesteld, fusies, faillissementen je hoort het steeds meer, daarom zijn goed samenwerkende team van levensbelang voor een bedrijf.
Een goed werkend team is productiever, heeft energie en verbondenheid. Vaak is er ook minder uitval en minder stress. Door de sterke punten van de medeteamleden te ontdekken worden deelnemers van het team zich bewust van de talenten en kwaliteiten van elkaar. Een hecht team, het team is sterker dan het individu.
Teambuilding is belangrijk en nuttig om medewerkers goed te laten functioneren. Ook medewerkers waarderen het als een bedrijf wil investeren in zijn medewerkers en dat men iets doet op het gebied van teambuilding
Eigenlijk is teambuilding een van de belangrijkste dingen, het valt samen met progressie, inzet, initiatief en inzet.

Progressie wordt geboekt door versterking van de teambuilding dit leidt dan weer op zijn beurt tot betere samenwerkingsverbanden en ontwikkeling in individueel opzicht net als in het groepsverband. Inzet moet worden geven voor het team en door het team. Zonder inzet zal er nooit progressie kunnen ontstaan, inzet is nodig van alle teamleden om een hecht team te vormen.

Inzet leidt tot initiatief, als iedereen zich in een positieve werksfeer gevind is men sneller geneigd zich sneller in te zetten voor het team zo stappen er eerder mensen naar voren om hun idee of oplossing met de groep te delen. Dit geeft een kettingreactie waardoor meer mensen enthousiaster worden en ook graag zijn of haar idee wil mededelen. Als dit succesvol is geweest zorgt dit voor meer waardering binnen het team en hoogstwaarschijnlijk voor meer initiatief van de andere teamleden.

De trots van het uiteindelijk behalen van de doelstelling zorgt voor de trots op het team en de trots om bij dit team te horen. Dit zijn de ingrediënten voor een groep die dankzij de teambuilding spelletjes voorbeelden zo gegroeid is.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: