Bedrijfscultuur

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Een bedrijfstraining voor een optimale bedrijfscultuur!

Bij sommige bedrijven bestaan verkeerde normen en waarden die het functioneren van het team belemmeren. Tijdens de communicatietraining wordt er gewerkt aan de communicatie, samenwerking en het vertrouwen binnen het team. Onze trainingen helpen om weer een gezonde bedrijfscultuur te krijgen!

bedrijfscultuur

Bedrijfscultuur – binnen het bedrijf

De bedrijfscultuur is de gemeenschappelijke verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld wordt door de leden van de organisatie; de ‘sociale lijm’ die de leden aan elkaar en aan de organisatie bindt. Dit kan zich uiten in allerlei vormen. Deze uitingen variëren van uiterlijkheden tot diepgevoelde waarden. Dit ontstaat doordat mensen binnen een organisatie optreden als cultuurdrager die de bedrijfscultuur bepalen. Sommigen hebben door hun positie, kennis of uitstraling een dusdanige invloed op anderen dat zij de cultuur binnen een bedrijf bepalen. Dit zijn vaak managers die hun medewerkers leren hoe de bedrijfscultuur werkt.

Bedrijfscultuur – middelen

Om de uitstraling van jouw bedrijf met charisma en succes over te brengen kun je een management training volgen. Een bedrijfscultuur die eenmaal is gevestigd kan zo sterk zijn dat nieuwe leden in de organisatie zich gedragingen, houding en normen die passen bij de bedrijfscultuur snel eigen maken zodat de communicatiedoelstellingen gelijk worden. Zo gaat het samenwerken beter en wordt er tijd bespaard. Hier kun je een time management training voor volgen. Voor een bedrijf is de presentatie naar de buitenwereld toe belangrijk. Als een bedrijf acquisitie doet is dit een belangrijk onderdeel. Om alle medewerkers de bedrijfscultuur eigen te maken kun je teambuilding organiseren. Hiervoor worden vaak oefeningen uit het theater gebruikt. Het is goed voor de medewerkers dat ze zich bewust zijn in wat voor bedrijfscultuur ze werken. Om je sneller bewust te worden van gedragingen van jezelf en anderen, kun je een mindfulness training volgen.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: