Leren Communiceren met je Gids

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Leren communiceren met je gids en de rest van het team!

Tijdens de communicatietraining leren de deelnemers hoe ze het beste kunnen samenwerken en communiceren binnen binnen het team. Een team bestaat uit verschillende individuen die elk een eigen productiviteit toevoegen aan de groep. Het vraagt om gedegen communicatie tussen de medewerkers om deze kwaliteiten te bundelen. Bijvoorbeeld leren communiceren met je gids, ofwel manager, slaat een brug tussen de twee partijen. Bekijk hier onze communicatietraining en vraag een vrijblijvende offerte aan!

leren communiceren met je gids

Mogelijkheden om te leren communiceren

Het is zeer belangrijk om goed te kunnen communiceren met de mensen om je heen. Mensen die elkaar spreken krijgen een bepaalde indruk van elkaar. Of dit nu de eerste indruk is bij de eerste ontmoeting of bij elke ontmoeting die daarop volgt. De ene keer zal men denken: “Goh, die heeft veel kennis van dit onderwerp.” De volgende keer misschien: “Die komt niet goed uit zijn woorden, hij zal wel niet goed geslapen hebben of verlegen zijn.”

Om te kunnen leren communiceren met je gids zijn er verschillende mogelijkheden. Allereerst zal ik een van de communicatietraining oefeningen geven van wat geen goede manier van communiceren is. Deze zomer overkwam het mij tijdens een vakantie in Wenen dat wij in de Musikverein, waar het Nieuwjaarsconcert elk jaar wordt uitgevoerd, een rondleiding kregen van een gids in dit gebouw. De rondleiding die wij kozen vond om elf uur plaats en was in het Engels, terwijl de Duitstalige rondleiding om twaalf uur plaatsvond. De Oostenrijkse die de rondleiding gaf was duidelijk en bracht haar verhaal goed, zowel over de originele Gouden zaal, als over de nieuwe zalen die gebaseerd elk waren op een van de vier belangrijkste bouwmaterialen: hout, staal, glas en steen. Ondertussen mochten er vragen worden gesteld. Enkele van de toeristen uit de groep waren ook de Duitse taal machtig en stelden ook in deze taal vragen, terwijl dit toch echt de Engelstalige rondleiding was. De gids kon hier natuurlijk prima antwoord op geven, maar na anderhalf uur van taal veranderen, was het voor haar toch niet meer geheel duidelijk welke personen in haar groep wel en geen Duits spraken. Hierdoor begon ze tegen mijn zusje in het Duits, die dit toch echt niet machtig was, waardoor een ongemakkelijke situatie ontstond. De toeristen in kwestie hadden het beter bij het Engels konden houden, waarna er geen verwarring ontstaan zou zijn. Een typisch geval van beter leren communiceren met je gids.

Samen met je gids leren communiceren

Natuurlijk is in de bovenstaande anekdote het woord gids zeer letterlijk genomen. Beter leren communiceren is ook belangrijk bij mensen die docent zijn en jou naar een bepaald doel willen leiden, zoals het halen van een diploma. Zeker voor kinderen is het soms moeilijk zich uit te drukken tegenover de leraar. Deze weten immers niet wat elk verbasterde woordje betekent dat deze kinderen uitkramen, waar de ouders dit wel weten vanwege het meemaken van het ontwikkelingsproces van hun kind. Kinderen hebben ook nog wel eens spraakproblemen zoals binnensmonds spreken, stotteren, slissen of lispelen. Om de overdracht van kennis toch goed te kunnen laten verlopen is voor de kinderen belangrijk beter te leren communiceren met je gids. Hiervoor is aan de ene kant een communicatietraining voor kinderen, om hen te helpen beter uit hun woorden te komen. Aan de andere kant is communicatietraining onderwijs belangrijk voor de leraren. Zij leren hierbij om de kinderen ook in de klas te kunnen helpen met zichzelf beter uit te drukken. Het leren communiceren blijft hierdoor voor de kinderen niet gebonden aan hun ene uurtje in de week met de logopedist.
Ook voor studenten en volwassenen is het belangrijk te leren communiceren met je gids, bijvoorbeeld de professor of iemand die jou een workshop geeft. Het is belangrijk om respect te tonen en te laten zien dat je actief meedoet door intelligente en beleefde vragen te stellen. Dit zal op prijs worden gesteld door degene die iets probeert uit te leggen, omdat deze persoon ook de indruk krijgt dat mensen meedoen en geïnteresseerd zijn in zijn verhaal.
Het leren communiceren met je gids is ook belangrijk voor vacatures in het algemeen, maar vooral voor communicatie vacatures, zoals mensen die als journalist of nieuwslezer aan de slag willen. In de film “Bruce Almighty” neemt Bruce op een gegeven moment zijn concurrent in de maling door hem allerlei rare zinnen en woorden uit te laten kramen. Om te voorkomen dat mensen dichtklappen bij het spreken voor een groter publiek, een journalist of een camera, is er ook mediatraining beschikbaar. Onderdelen hiervan zijn zoals gezegd spreken voor grote groepen, altijd een antwoord klaar hebben als er om een mening gevraagd word, maar bijvoorbeeld ook om van een autocue te lezen zonder dat het duidelijk is dat je aan het lezen bent. In dit geval slaat het leren communiceren met je gids op het lezen van een autocue en dit goed overbrengen op de kijkers thuis.

Leren communiceren is dus lang niet in alle gevallen makkelijk. Er wordt veel van iemand gevraagd en alle communicatietraining oefeningen zijn ergens anders voor bedoeld. Echter, alle communicatietrainingen zijn nuttig voor meerdere situaties. Het belangrijkste is dat je respect hebt voor degene tot wie je spreek en dat jouw vraag of informatie duidelijk overkomt op de toehoorders.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: