Leren Communiceren

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Met uw hele team leren communiceren!

Waar mensen samenwerken in een team kunnen wel eens communicatieproblemen bestaan. Om het onderlinge begrip en vertrouwen binnen het team te vergroten is er de communicatietraining. De deelnemers leren communiceren waardoor de efficiëntie en effectiviteit ook kan toenemen op de werkvloer. Gun uw team een communicatietraining en vraag een vrijblijvende offerte aan!

leren communiceren

Leer goed communiceren

Wat voor iedereen van groots belang is dat men goed communiceert. Door goed te communiceren kunnen veel misverstanden worden voorkomen. Misverstanden kunnen namelijk ontstaan door langs elkaar heen te praten, wanneer mensen niet naar elkaar luisteren en vervolgens weer doorgaan met hun eigen verhaal. Het resultaat van zo’n gesprek is eigenlijk geen resultaat. Geen van beide gespreksdeelnemers is iets te weten gekomen over de visie van de ander en zo zijn ze aan het eind van het gesprek beiden geen stap vooruit gekomen. Nog een vorm van miscommunicatie ontstaat wanneer de boodschap bij de ander anders aankomt dan de verzender hem had bedoeld. Dit kan bijvoorbeeld komen door een verkeerde intonatie te gebruiken, zoals wanneer iemand iets leuks vertelt, maar dit op een niet enthousiaste manier vertelt, zal het verhaal nooit door de ontvanger leuk gevonden worden.

Leer communiceren-trainingen

Het is dus belangrijk dat mensen goed leren communiceren. Wanneer u daar moeite mee heeft kunt u verschillende handelingen in overweging nemen, onder andere het nemen van een wekelijkse communicatietraining. Enkele vaardigheden worden bij communicatietrainingen geleerd, die belangrijk zijn om een gesprek goed te laten verlopen. Wat vaak kan worden verbeterd bij mensen die moeten leren communiceren, is het verbeteren van het zelfbewustzijn. Wanneer mensen zich ervan bewust zijn wat ze zeggen, kunnen ze vervolgens nagaan hoe dit op anderen zou kunnen overkomen. Dit is een grote stap vooruit, want wanneer deelnemers aan een gesprek elkaar begrijpen, zullen ze het eerder met elkaar kunnen vinden en elkaar beter kunnen helpen zodat er uiteindelijk zelfs teambuilding kan ontstaan.
In de trainingen zullen veelal psychologische theorieën voorbij komen, zodat men kan leren hoe ze zich moeten gedragen in het bijzijn van anderen. Ook zal het gedrag van andere cursisten van belang zijn, doordat gedrag het belangrijkste onderwerp van communicatietrainingen is. Cursisten kennen elkaar hierdoor binnen mum van tijd en weten van een ieder hoe de vork in de steel zit. Dit heeft positieve uitwerkingen doordat de cursisten op elkaar kunnen oefenen met het houden van een diepgaand en zinnig gesprek.
Als u wilt leren communiceren is er nog een andere soort training mogelijk, namelijk de presentatietraining. Sommige mensen zien geen grote link tussen communicatie en presentatie, maar die is wel degelijk aanwezig. Wanneer iemand het woord ‘communiceren’ gebruikt, doelt diegene negen van de tien keer op een gesprek van twee of meer deelnemers. Een overeenkomst in een gesprek van twee of meer deelnemers met een presentatie is dat de houding en het bewustzijn van de houding in beide gevallen uitermate belangrijk is.
Een belangrijk verschil echter is dat een presentator in zijn eentje aan het woord is tegenover een klein dan wel groot publiek en daarmee niet hoeft in te haken of te reageren op een verhaal van een gespreksdeelnemer. Wel is interactie met het publiek een belangrijk en dus terugkerend onderdeel van een presentatietraining, wat een minder groot aandeel heeft in een communicatietraining.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: