Samenwerkingsspelen Gym

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Samenwerkingsspelen zijn als gym voor uw team!

Tijdens de trainingen van Train je Team worden er verschillende opdrachten en oefeningen ingezet om de onderlinge communicatie binnen het team te verbeteren. Samenwerkingsspelen zijn als een gym voor het team en dwingt de deelnemers om samen tot creatieve ideeën te komen. De spellen zorgen ervoor dat alle deelnemers op een actieve wijze meer inzicht krijgen in elkaar. Dit maakt de samenwerkingsspelen tot de ultieme gym voor het team! Vraag hier een kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek aan!

samenwerkingsspelen gym

Begin bij samenwerkingsspelen

De basis van een goede maatschappij ligt in samenwerking, zonder samenwerking zou er chaos heersen, wat zich zou uiten in een maatschappij verstoken van regels, een anarchie. Als ieder voor zich zou werken zou deze wereld in een vicieuze cirkel van anarchie komen. Om samenwerking te creëren zijn er veel wegen te bewandelen. In de tegenwoordige maatschappij wordt een stukje van de basis al aan de kinderen geleerd. Maar dit is om goed te kunnen functioneren op hogere, verantwoordelijkere posities zeker nog niet genoeg. Dit valt gelukkig te behelpen door trainingen en oefeningen wat zich onder andere kan uiten in de vorm van spelen. In dit essay zou ik de aandacht willen vestigen op samenwerkingsspelen gym gericht.
Bij samenwerkingsspelen gym moet veel vertrouwen en respect aanwezig zijn voor de andere persoon aangezien men zich soms volledig moet overdragen aan die ander. Om dit vertrouwen in elkaar te krijgen moet men elkaar ook goed leren kennen. Kennismaking kan door middel van spelletjes.
Een voorbeeld van een kennismakingspel is Namencirkel. Bij dit spel dient men in een cirkel te gaan staan, één voor één zijn eigen naam een keer te zeggen waarna iedereen uit de cirkel een beurt krijgt om de namen van deze personen in de cirkel op te noemen. Het nadeel van dit spel is dat de kennismaking zeer oppervlakkig blijft. Om toch met het gehele team tegelijk meer over elkander te weten te komen is het spel ‘Ren je rot’ aan te raden. Hierbij gaat men meer in op de geneugten van de ander. Deze twee spelen zullen vooral in de smaak vallen bij kinderen aangezien zij actief bezig kunnen zijn en zich zullen blijven kunnen concentreren op een positieve manier zonder dat er dwang bij komt kijken. Zoals ik dus al zie; een kennismakingspel is een goede basis in de samenwerkingsspelen. Bij het gezicht wordt een naam en of eigenschap geplaatst waardoor als het goed is diegenen interessant wordt om te leren kennen en een team te vormen om mee te willen samenwerken.

Samenwerkingspelen-teambuilding

Bij samenwerkingsspelen gym krijgt men door teambuildings opdrachten een beter zicht op wat de fysieke kwaliteiten van een ander zijn. Tegelijk zorgen deze teambuildings oefeningen ervoor dat, als men eenmaal elkanders zwakke punten kent, elkaar te kunnen helpen wanneer het niet gaat en elkander in moeilijkere perioden te pushen en steunen op de manier die hij of zij persoonlijk nodig heeft. Steun die kan of moet worden verleend aan het teamlid kan bij samenwerkingsspelen gym gebied zowel fysiek als mentaal zijn. Zowel fysiek als mentaal moet er soms gepushed worden om door te zetten om zo te komen tot een geheel nieuw hoger level.
Om gemotiveerd te zijn om iemand anders zo te motiveren en te pushen is een sterke teamgeest nodig. Enkele teambuildig tips: laat het teamgevoel het één zijn met de groep overheersen. Als er een individu zich egocentrisch opstelt in de groep verliest de groep zijn samenwerking en daarmee de orde. In de ketting reactie die daarop volgt gaan het enthousiasme voor de groep verloren. Dit betekent dat het gehele team vervalt in kleine groepjes bestaand uit individuen zonder eenheid die elkaar niet meer vertrouwen en vertrouwen is toch wel een van de belangrijkste dingen in het leven.

Teambuilding spelletjes voorbeelden

Goede voorbeelden van spellen waarbij teambuilding centraal staat zijn er velen. Echter is het belangrijk om te realiseren wat een goed spel dat teambuilding stimuleert onderscheidt van een slechte.
Bij teambuilding is het belangrijk dat het in elkaars belang is om zoveel mogelijk van elkaar te weten te komen en deze informatie goed toe te passen in het spel. Eenheid creëren is een belangrijke ondertoon die hierbij geschiedt. Naast dit feit moet het absoluut uit den boze zijn om elkaar af te vallen op elkaars falen. In plaats hiervan moet stimulatie van elkaars teamgenoten plaats vinden, ook als het mis gaat. De eigenwaarde van elk teamlid moet intact blijven zo niet verbeterd worden. Saamhorigheidsgevoel brengt een team verder. De sleutel tot succes in een dergelijk spel is dus elementen in het spel verwerken waardoor dit gevoel geneigd is naar voren te komen. Want hierdoor krijgt een team meerwaarde boven meerdere individuen in een los verband. De som der delen zal minder zijn dan het resultaat wat het team gaat bieden.
Een voorbeeld van een ideaal teambuildingspel is levend stratego. Hierbij wordt ieders denkvermogen op de proef gesteld, en ook empathie en egoïsme is totaal niet van toepassing en zelfs nadelig in het verloop van het spel. Teams moeten continu elkaars positie in de gaten houden en gedachtes uitwisselen over wie van de tegenpartij welke rol zou kunnen spelen. Hierbij zal saamhorigheid zegevieren. De strategie zal door het team en niet door het individu gerealiseerd moeten worden en alles zal in overleg moeten gebeuren.
Een ander voorbeeld is een quiz waarbij vragen die inhoudelijk over elkaar gaan. Hierbij wordt gestimuleerd om zoveel mogelijk te weten te komen over elkander. Dit is misschien lichtelijk geforceerd maar uiteindelijk maakt dit niks uit want deze informatie zou waarschijnlijk puur door verlegenheid die gekenmerkt wordt door relaties die in een pril begin staan niet uitgewisseld worden, en daardoor toch oprecht overkomen.
Dat voor teambuilding spelletjes scouting en aanverwante verenigingen zoals de zeeverkenners zeer geschikt zijn moge blijken. Hierbij wordt gefocust op spelenderwijs elkaar bij elkaar brengen maar ook praktische vaardigheden zoals knopen leggen, hutten bouwen, op zee en in de wildernis overleven aangeleerd. Een zeer nuttige combinatie dus.

Men moge concluderen dat spelletjes zeker niet voor de grap zijn en een belangrijk deel samenwerkingsspelen gym of andere activiteiten veel leuker maken dan ze al zijn. Ook wordt het sociale netwerk makkelijker uitgebreid en is het een leuke manier om elkaar beter te leren kennen. Uiteraard moet men het leven niet als een spelletje zien om je sociale netwerk te verbeteren, maar nuchter blijven en dicht bij de realiteit blijven.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: