Teambuilding Waarom

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Teambuilding waarom is dit zo belangrijk?

Teambuilding waarom? Een team werkt pas effectief samen als de medewerkers op elkaar zijn ingespeeld en optimaal gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Wat teambuilding is en waarom dit aan te raden is voor uw team, kunnen wij u vertellen middels een kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek. Doe hier een aanvraag!

teambuilding waarom

Wat is teambuilding?

De laatste jaren hoort men steeds meer over teambuilding. Zo worden er cursussen aangeboden op onder andere scholen en bedrijven om de groepsband te versterken. Maar wat is teambuilding precies? Wanneer men teambuilding intypt in een willekeurige zoekmachine, komt men ongetwijfeld terecht op de teambuilding wikipedia pagina. Deze pagina geeft de volgende teambuilding definitie: “Teambuilding is een leerproces, bijvoorbeeld in de vorm van een cursus, waarbij mensen die met elkaar samenwerken, zoals op een kantoor of in een bestuur, hun groepsband trachten te versterken.” Dit leerproces kan bijvoorbeeld in de vorm van een cursus zijn waarbij men door middel van speciale teambuilding activiteiten en teambuilding spelletjes leert het beste uit elkaar te halen en op die manier optimaal als groep te fungeren. Bij teambuilding activiteiten moet u onder andere denken aan teambuilding koken, aangezien een uitgebreide maaltijd klaarmaken een goede samenwerking vereist. Door veel en intensief samen te werken kan er een hechte band ontstaan tussen mensen. Ook zijn er teambuilding opdrachten. Ook deze zijn speciaal ontwikkeld om mensen meer als een groep te doen handelen. Wanneer er op een bedrijf een teambuilding cursus wordt gegeven, kan de teambuilding coach de mensen van het bedrijf een opdracht meegeven. Deze dienen zij dan in de komende weken uit te voeren. Dit kan een opdracht zijn om meer over elkaar te weten te komen of om meer respectvol, dan wel behulpzaam naar elkaar toe te zijn.

Teambuilding waarom is het nodig?

Nu duidelijk is wat teambuilding is, rest enkel nog de vraag: is teambuilding nodig? Ofwel, teambuilding waarom? Functioneren teams niet goed genoeg zonder teambuilding? En zo nee, is er verbetering te merken na teambuilding? Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat teambuilding weldegelijk de prestaties van een groep samenwerkende mensen kan verbeteren. Teambuilding brengt mensen dichter bij elkaar, maakt dat zij elkaar beter leren kennen en daardoor elkaar beter begrijpen waardoor zij op elkaar kunnen inspelen. Bovendien leren mensen zo elkaars talenten kennen zodat zij weten welke taken het beste door welke persoon binnen het team kunnen worden uitgevoerd. Zoals reeds vermeld, wordt teambuilding vaak bijgebracht in de vorm van een cursus. Zo een cursus wordt gegeven door een zogeheten coach. Een belangrijk onderdeel van teambuilding is verbetering in communicatie tussen de mensen in een team. Vandaar dat teambuildingcoaches vaak een achtergrond hebben in de communicatie of in de media. Communicatie in teambuilding, waarom is dat belangrijk? Wanneer mensen uit elkaar gedreven worden, wordt dat in de meeste gevallen veroorzaakt door een misverstand, ten gevolge van slechte communicatie. Het is dus belangrijk dat binnen een bedrijf, of een ander geval waar mensen in teams werken, mensen hun gedachten uitspreken en daarin duidelijk zijn. Eerlijkheid, directheid, maar ook tact zijn daarbij van belang. Voor een goedlopende samenwerking, moeten mensen dus in staat zijn hun gedachten duidelijk te verwoorden zonder daarbij een ander voor het hoofd te stoten. Veel mensen hebben hulp nodig bij correcte communicatie, aangezien mensen de neiging hebben ofwel te direct te zijn ofwel om een heikel punt heen te draaien. Daar kan een teambuildingcoach dus bij helpen. Echter, er zijn veel teambuildingcoaches die geen geschikte achtergrond hebben. Vaak hebben zij geen goede opleiding gevolgd. Wanneer u op zoek bent naar een coach voor teambuilding, waarom is het belangrijk dat u een goede kiest? In veel gevallen komen mensen die in hun eigen vakgebied geen werk kunnen vinden, in de coaching-business terecht. Zij noemen zichzelf, al dan niet terecht, ervaringsdeskundigen. Mocht u dus voor uw bedrijf een teambuildingcoach zoeken, wees dan kritisch en besteed tijd aan het onderzoeken van de achtergrond van de verschillende teambuildingcoaches, zodat u niet bedrogen uitkomt.
Er van uitgaande dat u een goede coach kiest, zijn er dan nog andere factoren die teambuilding in de weg kunnen staan? Uiteraard moeten uw werknemers gemotiveerd zijn en bereid zijn iets op te steken van de cursus. Ook moeten uw werknemers voor de cursus begint al een team zijn, dat wil zeggen dat zij tot op zekere hoogte op één lijn moeten zitten. Mensen die elkaar niet mogen of compleet verschillende denkwijzen hebben, zijn moeilijk tot een team te vormen. Ook is het belangrijk dat er genoeg tijd wordt uitgetrokken voor de teambuildingcursus. De tijd nemen voor teambuilding, waarom is dat van belang? Verandering is in veel gevallen mogelijk, maar het kost tijd. Zeker langdurige verandering is een tijdrovend proces.

Teambuilding-activiteiten

Om teambuilding te bereiken kunt u verschillende dingen doen. Er zijn verschillende activiteiten, zoals spelletjes of opdrachten. Spelletjes ter bevordering van de teambuilding, waarom? Er zijn verschillende teambuildingspelletjes. Een heel simpel voorbeeld zijn namenspelletjes. Deze zijn uiteraard alleen relevant als men elkaar net kent. Als men al een paar jaar samenwerkt, kent men uiteraard elkaars naam. Zo zijn er ook spelletjes om te leren over elkaars hobby’s, verleden, karaktertrekjes of persoonlijkheid. Meer diepgaande spelletjes zijn spelletjes waarbij er bijvoorbeeld in tweetallen moet worden gewerkt of in kleine groepjes. Aan het tweetal of de groep wordt een probleem voorgelegd dat moet worden opgelost. Zo leren mensen samen te werken en zij leren over elkaars kwaliteiten en talenten, waar zij in de toekomst gebruik van kunnen maken. Teambuildingopdrachten kunt u in de meeste gevallen later in het proces van teambuilding vinden. In het begin van de cursus zullen er vooral veel spelletjes worden gespeeld die simpel zullen beginnen maar steeds diepgaander worden, waardoor men elkaar stap voor stap beter leert kennen. Bij de spelletjes zal de coach aanwezig zijn om te kijken hoe het gaat en eventueel tips en adviezen te geven. Als de spelletjes goed gaan en het gewenste effect hebben beoogd, zal de coach overgaan tot de opdrachten. Bij het uitvoeren van de opdrachten zal de coach niet aanwezig zijn. Deze opdrachten zullen enkele weken tot maanden duren en zijn bedoeld om een grote verandering teweeg te brengen. Bij teambuildingopdrachten kunt u denken aan het ontwikkelen van een product of het schrijven van een verslag samen met een groepje collega’s. Ondertussen dient de groep nauwkeurig bij te houden hoe de samenwerking verloopt, zodat deze, waar nodig, verbetert kan worden. Dus waarom teambuilding? Het maakt dat mensen binnen bedrijven, besturen of scholen beter als groep werken, waardoor betere resultaten kunnen worden behaald. Teambuilding kan worden bereikt met behulp van speciale teambuildingcursussen gegeven door een coach.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: