Teambuilding Activiteiten

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Teambuilding activiteiten voor een positief groepsgevoel!

Teambuilding activiteiten hebben tot doel om de samenwerking en communicatie te verbeteren en het onderlinge vertrouwen en respect binnen een team te vergroten. Nog nooit was het zo leuk en leerzaam om met elkaar te werken aan een positief groepsgevoel. Train je Team heeft alles op het gebied van teambuilding: leuke, creatieve, uitdagende en bovendien leerzame activiteiten. Bent u op zoek naar een blijvend resultaat? Bekijk hier het aanbod van alle teambuilding activiteiten en doe een geheel vrijblijvende aanvraag.kijklogoteambuilding activiteiten

Teambuilding activiteiten de sleutel tot succes

Samenwerking is de sleutel tot succes. Maar goede samenwerking binnen een groepering is geen vanzelfsprekendheid. Om dit te bereiken, zullen er Teambuilding activiteiten moeten worden ondernomen. Ieder groepslid moet kunnen bouwen en vertrouwen op de groep mensen om hem heen, en dit kost tijd, moeite en inzet. Gelukkig zijn er tegenwoordig verschillen teambuilding trainingen die kunnen worden gevolgd als het gaat om het bereiken van de perfecte harmonie binnen een groep.

Zo is een presentatietraining één van de Teambuilding activiteiten die een geweldig effect kan, en bij volledige toewijding van allen, zál hebben op het samenwerkingsniveau van de groep. Immers, het is van groot belang dat men zich goed kan presenteren, dat men weet hoe hij overkomt op zijn groepsleden, dat men weet hoe hij zijn initiatieven zo kan presenteren dat zijn groepsleden ook echt naar hem luisteren en zijn ideeën op dezelfde manier opvatten als de bedenker ervan dat doet. Wanneer iemand vol mooie plannen zit maar geen idee heeft van hoe deze te uiten, zal niemand er iets aan hebben.

Tijdens teambuilding activiteiten wordt er altijd gekeken naar de communicatie en samenwerking binnen een groep. Hiermee is het bruggetje snel gelegd naar een ander uiterst belangrijk kenmerk van optimale samenwerking, namelijk de wijze waarop groepsleden zich interactief met elkaar bezighouden. Dus waar bij presentatie één iemand zijn visie deelt met de anderen, gaat het er bij communicatie om hoe meerdere personen met elkaar omgaan, de mate van gemak waarmee zij elkaar aanvoelen en begrijpen. Binnen het rijtje Teambuilding activiteiten is een Communicatietraining dan ook zeker aanwezig. Elkaar goed informeren, rustig doch duidelijk uitleggen wat men bedoelt, het aanstippen en uitgebreid bespreken van problemen, dit zijn stuk voor stuk manieren die nodig zijn om een hoog niveau van communicatie te verkrijgen en te waarborgen.

Teambuilding activiteiten voor groepen

Tijdens teambuilding activiteiten worden er vaardigheden aangeleerd, omdat het niet in iedere groep vanzelfsprekend is dat er goed gecommuniceerd wordt. En dat het van uiterst groot belang is dat ieder onderdeel van een groep beschikt over deze vaardigheden blijkt wel uit het feit dat er zo veel bedrijven stuk kunnen lopen bij gebrek eraan. Misverstanden zijn iets kwalijks, omdat ze veel moois kunnen verpesten en vooral omdat ze zo gemakkelijk te voorkomen zijn. Hierbij kan een communicatietraining dus helpen. Daarom is deze vorm van hulp ook één van de belangrijkste Teambuilding activiteiten die we kennen. Tot slot zijn er ook nog talloze andere vormen van trainingen die kunnen bijdragen aan Teambuilding en zo aan een optimale benutting van de bezetting binnen een groep. Dit moeten activiteiten zijn die vertrouwen creëren, die een sterke band vormen, die van de losse puzzelstukjes een mooi en krachtig totaalbeeld weten te vormen. En dat is dan ook de reden dat Teambuilding activiteiten een zeer grote bijdrage kunnen leveren aan het functioneren van een groep.

Met teambuilding activiteiten de puzzelstukjes op de goede plek

Samenwerking is essentieel voor het voortbestaan van een populatie van welke soort dan ook. Het zorgt ervoor dat losse puzzelstukjes die op zichzelf niets betekenen, aan elkaar worden gevoegd en zo tot een geheel komen dat een duidelijk beeld geeft, een heldere voorstelling. Wanneer er ook maar één puzzelstukje ontbreekt, valt gelijk de kracht van het totaalplaatje weg.

Zoals het met de puzzel werkt, werkt het in ons eigen, menselijke bestaan net zo. Alleen maken wij als individuen niet deel van slechts één puzzel, maar van veel meer. Een schoolklas, een hockeyteam, een orkest, een gezin, een vriendengroep. Maar ook van een stad, een gemeente, een land, en, als overkoepelende puzzel die zich als een bol over alle andere heen spant: de aarde. En om te zorgen dat deze puzzels compleet blijven, zodat ze kloppen en één geheel vormen, is het noodzakelijk dat ieder stukje het juiste plekje vindt.

Groepen mensen in de geschiedenis

In de geschiedenis van de mensheid leefde men in losse groepjes van vijf á zes individuen. Met dit aantal waren de taken die gedaan moesten worden snel verdeeld. Veel verder dan één of twee jagers, één of twee vrouwen en wat kinderen (vergeet niet dat men in die tijd stierf op een leeftijd die wij nu zien als jongvolwassen, als men al stierf van ouderdom in plaats van een agressief dier, een ziekte, een instortende grot of een gebrek aan voedingstoffen) kwamen deze gezelschappen niet. Dat hield in dat wanneer er iemand uitviel het gehele groepje gelijk een groot probleem had. Gebrek aan mannen betekende geen voedsel en bescherming, gebrek aan vrouwen betekende het einde van de verzorging voor de kinderen en daarmee vaak diens dood.

Is het niet slimmer om met meer personen samen te zijn zodat bij uitval of falen van één van hen, een ander die taak over kan nemen? En is het niet slimmer om grotere groepen te vormen zodat de losse individuen elkaar kunnen inspireren tot het bedenken van nieuwe ideeën, nieuwe tactieken, nieuwe inzichten? Zorgt het bij elkaar brengen van meerdere mensen er niet voor dat er meerdere taken kunnen worden uitgevoerd in hetzelfde tijdsbestek, dat ieder zijn eigen talenten optimaal tot ontplooiing kan brengen en zo anderen aan kan vullen op diens talenten, en zelf kan worden aangevuld op zijn zwakkere plekken? Het antwoord laat zich raden, en hiermee komen we bij de thematiek die de basis van onze complete samenleving vormt, het kernwoord van ons bestaan: samenwerking.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: